16. Feb 2004

Risiko og Sandsynlighed i forbindelse med fastsættelse af fiskekvoter

Fiskekvoter fastsættes politisk, hvert år mødes fiskeriministerne i december for at fastsætte næste års fiskekvoter, et ministermøde der tiltrækker sig megen medieopmærksomhed. Ministrene træffer deres beslutninger bl.a. på baggrund af en vurdering hvor mange fisk der er i havet og hvilke risici der knytter sig til forskellige fremtidige fiskekvoter. Denne vurdering sker i løbet af året og koordineres gennem det Internationale Havundersøgelses Råd (ICES). Undersøgelserne og analyserne foretages af forskere ansat i de nationale fiskeriforskningsinstitutter. I Danmark er det ”Danmarks Fiskeriundersøgelser” der har ansvaret for det danske bidrag til dette internationale arbejde. Vurdering af hvor mange fisk der er i...

26. Jan 2004

Koder, spil og entropi

I situationer, hvor modstridende interesser brydes kan parterne ofte blive enige om en ”ligevægt” eller også opstår en sådan – fx i samfundsøkonomien – så at sige af sig selv. Konfliktsituationer som disse kan behandles som spil. Lidt overraskende gælder dette også situationer, hvor en naturiagttager forsøger at fravriste naturen dens hemmeligheder. Det kan nemlig betragtes som et spil mellem iagttageren og naturen. Men hvilke er reglerne og hvad spiller de om? Her kommer koder ind i billedet som modeller for observationsstrategier. Iagttageren ønsker at observere effektivt, men det virker som om naturen er en modspiller, der forsøger at vanskeliggøre...

13. May 2002

Hvad er dekommissionering? og hvad skal dekommisioneres?

Debataften i Selskabet for Naturlærens Udbredelse4 oplæg og debat: HVAD ER DEKOMMISSIONERING? OG HVAD SKAL DEKOMMISSIONERES v/Afdelingschef Mogens Bagger Hansen, Risø Dekommissionering Forskningscenter Risø.Der gives en oversigt over det samlede dekommissioneringsprojekt, set i dansk og internationalt perspektiv. DANSK RADIOAKTIVT AFFALD:v/Konsulent, civilingeniør Knud Brodersen, Risø Dekommissionering, Forskningscenter Risø. Radioaktive affald mellemlageret på Risø stammer dels fra 40 års drift af de nukleare anlæg og dels fra andre danske brugere af radioaktive stoffer. Nedtagning af Risøs anlæg vil give nogenlunde lige så stor mængde radioaktivt affald. Affaldets art og egenskaber beskrives. Et kort rids af historisk og international udvikling inden for deponering...

1. Jan 1970

Dna-undersøgelser og retsgenetik

Retsgenetiske dna-undersøgelser anvendes til undersøgelser i bl.a. straffe-, faderskabs-, og familiesammenføringssager. Dna-undersøgelserne er meget følsomme og informative. Ved foredraget vil de nuværende anvendelser af retsgenetiske dna-undersøgelser og de fremtidige muligheder blive præsenteret. Efter foredraget er der generalforsamling.