FOREDRAG

Det danske sygdomsnetværk

Danmark er et af de mest gennemregistrede samfund i verden. Vi har registre og databaser der opsamler et væld af data, som kan bruges til at afdække sammenhænge og pege på mulige årsager og eftervirkninger, til og af f.eks. sygdomme. Ofte samkører man og søger i sådanne data ud fra en bestemt hypotese, som så enten rent statistisk kan afkræftes eller bekræftes. Man kan også gøre det omvendte – starte med at finde statistisk signifikante korrelationer, og så formulere en hypotese, der så senere kan efterprøves i et uafhængigt datamateriale.
Foredraget vil blandt andet beskrive denne form for ikke-hypotese dreven analyse af hele det danske Landspatientregister, hvor mere end 6 millioner forskellige patienters 45 millioner indlæggelser er blevet brugt som grundlag. Man kan f.eks. afklare hvilke sygdomme der meget hyppigere end man skulle forvente optræder samtidigt, og også i hvilken rækkefølge sygdomme konstateres og på den måde lave en slags tegnefilm over sygdomsforløb. Sygdomskorrelationerne kan bruges til at skabe sygdomsnetværk, der beskriver hvor forbundne og hvor tæt tusindvis af forskellige sygdomme ligger på hinanden i den danske befolkning. Data i landspatientregistret kan også kombineres med elektroniske patientjornaler, så sygdomsnetværkene baseres på den enkelte patients meget finkornede sygdomsprofil. Derved fremkommer forskellige patientgrupper indenfor det enkelte sygdomsområde med symtombilleder der er meget mere detaljerede end de data registrene ofte indeholder. Korrelationer mellem to sygdomme kan f.eks. skyldes at et bestemt defekt gen har indflydelse på dem begge. De fleste komplekse sygdomme er relaterede til hundrevis af gener, og et af de store perspektiver er at integrere sygdomskorrelationerne med de netværk menneskets 25,000 gener selv danner, og som skaber celler, organer og hele organismer gennem deres indbyrdes vekselvirkning.

Infoboks:

Det danske sygdomsnetværk

Dato: 12. Apr 2012
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Professor Søren Brunak
Institution: Center for Biologisk Sekvensforskning, DTU
Mailadresse: brunak@cbs.dtu.dk

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: