FOREDRAG

Fremtidens Planter

Planter er verdens bedste syntesekemikere. Med baggrund i egen forskning i Grundforskningscenteret PlaCe vil blive givet vellykkede eksempler på at det nu ved målrettet molekylær forædling er muligt at overføre hele bio-synteseveje for ønskværdige stoffer fra en plante til en anden og på at det er muligt specifikt at hindre dannelse af stoffer, der gør planterne uspiseli-ge grundet dårlig smag eller giftighed. Mange af de enzymer, der styrer dannelsen af sekundære metabolitter i planter, er membranbundne og ind-går i store metabolons, der som et “transportbånd” sikrer dannelse af slut-produktet uden ophobning af uønskede mellemprodukter. Kendskab til de mekanismer der styrer dannelse af metabolons og samling af hele metabolons i syntetiske nano discs vil åbne mulighed for udvikling af meget effektive in vitro systemer til syntese af ønskede stoffer og kan på sigt måske også anvendes til indføring af enzymaktiviteter i blodbanen som nedbryder tilstedeværende giftstoffer. Arbejdet mod disse mål vil blive diskureret.

Infoboks:

Fremtidens Planter

Dato: 30. Jan 2006
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Birger Lindberg Møller
Institution: Plantebiokemisk Laboratorium, KVL
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: