FOREDRAG

Generalforsamling 2016

Dagsorden:

1. Beretning for året 2015.

2. Forelæggelse af regnskab for 2015.

3. Forelæggelse af budget for 2016.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2017.

5. Direktionens medlemmer, jfr. vedtægterne.

6. Valg af revisor.

7. Evt.

Infoboks:

Generalforsamling 2016

Dato: 21. Sep 2023
Tidspunkt: 20:45:00

Foredragsholder: Generalforsamling 2016
Institution:
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: