FOREDRAG

Hav-luft udveksling af CO2 i polare egne under Galathea3

Det arktiske og det antarktiske område er meget følsomme overfor klimavariantioner på grund af “feedback” effekter forårsaget af temperaturændringer, hvilke er specielt kritiske i disse regioner. Vi fokuserer derfor på disse områder under Galathea togtet, hvor vi måler hav-luft udvekslingen af kuldioxid (CO2) og partikler. Både CO2 og partikler har indflydelse på klimaet og vi ved at de polare have er store kulstofdræn pga. høje næringsstofkoncentrationer og lav havvandstemperatur.
I dette foredrag bliver målinger af hav-luft udvekslingen af CO2 fra togtet omkring Grønland og Antarktisk præsenteret. Dataene viser bl.a. at optaget i de grønlandske fjordsystemer er stort pga. koldt næringsrigt vand og høje vindhastigheder forårsaget af fjordsystemernes kanaleffekt.

Infoboks:

Hav-luft udveksling af CO2 i polare egne under Galathea3

Dato: 12. Mar 2007
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Lise Lotte Sørensen
Institution: Risø
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: