FOREDRAG

Hvad kan man lære af forskerbiografier? Eksemplet Niels K. Jerne.

Med udgangspunkt i min biografi om immunologen og Nobelpristageren Niels K. Jerne (Science as Autobiography: The Troubled Life of Niels Jerne, New Haven, 2003), vil jeg diskutere forskerbiografien som en vigtig genre, hvis man vil forstå videnskabens eksistensvilkår.

Forskerbiografien er en gammel genre, næsten lige så gammel som den moderne na-turvidenskab. Igennem de sidste 400 år er der blevet skrevet mange tusinde forskerbiografier – de fleste selvfølgelig på engelsk, tysk og fransk.

Hvad er formålet med at skrive en biografi om en naturvidenskabelig forsker? Traditionelt set har forskerbiografien ofte været et hyldestgenre, en form for gravmæle til en ”stor forsker”, ikke sjældent med mere eller mindre utilslørede nationalistiske eller fagpolitiske undertoner.

Andre biografier er blevet skrevet som en form for historieskrivning. Ved at sætte et individ i centrum for fortællingen skaber man et fikspunkt, ud fra hvilket det er muligt at holde styr på et kompliceret videnskabshistorisk forløb.

Atter andre biografier er blevet skrevet som en slags fagdidaktisk metode – som en fiks måde at få studerende og offentligheden at sluge den beske videnskabelige pille ved at klæde det abstrakte indhold i en konkret fortælling, der virker motiverende på læseren. Man skal heller ikke glemme at velskrevne forskerbiografier kan læses som skønlitteratur.

I mit foredrag vil jeg fremhæve et af biografiskrivningens oprindelige formål, nemlig at fortællinger om et menneskes liv og værk kan fungere som en slags eksemplarisk etik. Det er et tema som går tilbage til den antikke biografiske tradition. Bedst kendt er måske Plutarch’s dobbeltbiografier (bioi paralleloi). Biografier om forskere kan således bidrage til at rejse spørgsmål om forskningens formål – ikke for at bidrage til samfundets udvikling eller for betalingsbalancens skyld – men for hiin enkeltes personlige udvikling. Forskerbiografien rejser spørgsmålet om hvad der kendetegner et godt forskerliv.

Infoboks:

Hvad kan man lære af forskerbiografier? Eksemplet Niels K. Jerne.

Dato: 14. Mar 2005
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion, Københavns Universitet
Institution:
Mailadresse:

Foredraget afholdes:

Bemærkninger: