FOREDRAG

Naturens tankelæser – en biografi om H.C. Ørsted

Dan Ch. Christensen vil fortælle om sit store arbejde med biografien om H.C. Ørsted.

Uddrag fra anmeldelserne:
Hans Christian Ørsted (1777-1851) fik betydning som videnskabsmand og tænker langt ud over Danmarks grænser og sin egen tid. Internationalt stod han i centrum af et netværk, der lagde grunden til den moderne fysiks verdensbillede. Men han var også en af den danske Guldalders ledende kulturpersonligheder og havde afgørende indflydelse inden for områder som æstetik, filosofi, pædagogik, politik og religion, bl.a. som redaktør, mangeårig sekretær i Videnskabernes Selskab og medstifter af og direktør for Polyteknisk Læreanstalt.

Naturens tankelæser er den første samlede skildring af H.C. Ørsteds liv og rigt facetterede værk, der ikke blot fører læseren ind i hans naturvidenskabelige univers, men også i et letforståeligt sprog fortæller historien om H.C. Ørsteds vej fra apotekersøn i Rudkøbing, til han allerede som ung student gjorde op med de etablerede naturvidenskabelige teorier og nåede frem til et nyt og dynamisk natursyn, der førte frem til hans banebrydende opdagelse af elektromagnetismen, som hans modstandere hævdede ikke kunne eksistere.

Bogen er baseret på et stort kildemateriale, bl.a. Ørsteds omfattende korrespondance med familie og kolleger, politiske forbindelser og samtidens store personligheder, og rummer mere end trehundrede illustrationer.

Dan Ch. Christensen (f. 1941), dr.phil, lektor i historie på RUC siden 1972.
Cand.phil. i historie, Københavns Universitet 1970. Dr.phil. i 1996 på disputatsen Det Moderne Projekt. Teknik og Kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850.
Forfatter af talrige bøger og artikler af videnskabs-, teknologi- og idéhistorisk indhold samt bogen Skudt ned om syv RAF-piloters skæbne under Besættelsen.

Se mere på: http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?eln=202859

Efter foredraget er der generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsorden:

1. Beretning for året 1. januar 2009 – 31. december 2009
2. Forelæggelse af regnskab
3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
4. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Infoboks:

Naturens tankelæser – en biografi om H.C. Ørsted

Dato: 29. Mar 2010
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Dan Ch. Christensen
Institution:
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: