FOREDRAG

Niels Bohr

Niels Bohr er kendt både som en af det 20. århundredes mest fremragende teoretiske fysikere og for sin filosofiske fortolkning af kvantemekanikken, den såkaldte københavnerfortolkning. Foredraget vil fokusere på Bohr som fysiker, og især på hans banebrydende atomfysiske teori fra 1913 og dens udvikling til kvantemekanikken i 1920’erne. Denne teori, som bohr i 1922 fik nobelprisen for, er forlængst forladt, men den var en afgørende forudsætning for den moderne kvantemekanik, sådan som udviklet 1925-26 af Heisenberg, Schrödinger o.a. Bohrs “gamle” kvanteteori for atomet er et smukt eksempel på en fysisk teori, og den indeholder mange aspekter der ikke er alment kendte, herunder et ambitiøst forsøg på at forstå kemien på et atomfysisk grundlag.

Infoboks:

Niels Bohr

Dato: 29. Nov 2004
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Helge Kragh
Institution: Institut for Videnskabshistorie, Aahus Universitet
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Foredraget holdes på Geologisk Museum

Bemærkninger: