FOREDRAG

Ombord på Galathea3 med Polarhavenes DNA

Lektor Nikolaj Blom fra CBS har nu af to omgange haft ophold ombord på Galathea 3. Det er der ind til videre kommet foredraget ”Ombord på Galathea 3 med Polarhavenes DNA” ud af. I foredraget kommer Nikolaj Blom både ind på det faglige indhold af forskningsprojektet (se nedenfor) samt på den oplevelse, det er at være en del af Galathea-ekspeditionen.

Projektet “Polarhavenes DNA” vil tilføre en ny dimension til Galathea3-ekspeditionen – dels ved at gå i dybden, men også ved at gå ned i den mindste målestok. Således vil vi dels fokusere på den forholdsvis uudforskede mikrobiologiske diversitet i de polare havmiljøer og dels demonstrere, hvorledes nye opdagelser på DNA-niveau kan blive anvendt i praksis i form af nye enzymer eller antibiotika. Undersøgelsen vil gøre brug af meta-genomanalyse, som har den fordel, at man får indblik i arvemassen af ikke blot den ene procent dyrkbare mikroorganismer, der indtil nu er opdaget, men også af de 99% ikke-dyrkbare/uopdagede. Meta-genomanalyse giver således et slags genetisk fingeraftryk af et bestemt mikrobiologisk miljø.

Efter foredraget er der generalforsamling.
Dagsorden:
1. Beretning for året 1. januar 2006 – 31. december 2006
2. Forelæggelse af regnskab
3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
4. Direktionens medlemmer, jfr. vedtægterne
5. Valg af revisor
6. Evt.

Infoboks:

Ombord på Galathea3 med Polarhavenes DNA

Dato: 23. Apr 2007
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Nikolaj Blom
Institution: Center for Biologisk Sekvens Analyse, DTU
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: