FOREDRAG

Sekventering af 1000 individuelle humane genomer

Mennesker er genetisk forskellige, og vi har derfor ikke samme sandsynlighed for at få forskellige sygdomme, ligesom vi reagerer forskelligt på lægemidler og den mad vi indtager. Samtidig er mange af vores egenskaber kun svagt korrelerede med “en bestemt genvariant”, og det er derfor ofte en fordel hvis man kan analysere sammenhængen mellem egenskaber, sygdomme og DNA ved at tage systemet i genernes måde at arbejde sammen på i betragtning.
Forskningsområdet “systembiologi” er derfor opstået som en ny tilgang til eksperimentelle biologiske data og deres integration.

Komplette individuelle humane genomer, hvor rækkefølgen af de cirka 3 milliarder DNA byggesten i de menneskelige kromosomerne fra et enkelt individ bestemmes, kendes nu allerede for 5-10 mennesker, og der er projekter i gang, der vil producere sådanne data for flere tusinde individer. Man kan bruge sådanne data til at lave “individualiseret systembiologi”, og foredraget vil gennemgå nye muligheder og perspektiverne
for individualiseret medicinfremstilling og diagnostik.

Infoboks:

Sekventering af 1000 individuelle humane genomer

Dato: 30. Mar 2009
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Søren Brunak
Institution: Center for Biologisk Sekvens Analyse
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: