FOREDRAG

Statistik i miljøsammenhænge

Miljøproblemer har igennem de sidste årtier fået en stor bevågenhed i offentligheden. Sideløbende er kravet om at kunne dokumentere natur- og miljøtilstanden øget ud fra et ønske om at optimere indsatsen for at mindske den menneskelige påvirkning af naturen. Eksempler på statistikkens anvendelse til at dokumentere natur- og miljøtilstanden i de marine områder vil blive gennemgået. Endvidere vil der blive fokuseret på anvendelsen af indikatorer for natur- og miljøtilstanden, og de statistiske problemer en sådan forenklet beskrivelse af økosystemet medfører. Endelig vil den nødvendige dialog/interaktion mellem statistikere og biologer/kemikere blive fremhævet.

Infoboks:

Statistik i miljøsammenhænge

Dato: 22. Mar 2004
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Jørgen Nørrevang Jensen
Institution: ICES
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: