FOREDRAG

Statistiske sider af fysikken

Ideen om sandsynligheder har været hos mennesket mindst lige så længe som videnskaben. Hvis man ikke har fuldstændig viden – og det har man jo stort set aldrig – så må man ty til sandsynligheder. Trods sin alder er der overraskende stor uenighed om, hvilken status begrebet har. Hvordan bestemmer man fx en sandsynlighed? Er den absolut og objektiv?
I fysikken har problemet eksisteret i mange hundrede år, og har bogstavelig talt krævet dødsofre – fx var Boltzman, der tog sit eget liv, meget deprimeret over kritikken af hans sandsynlighedsfortolkning af begreber som temperatur og entropi.
Ud af netop studiet af termodynamikken groede en af de mest universelt anvendte metoder til bestemmelse af sandsynligheder, nemlig princippet om maximal entropi.
Kvantemekanikken bryder med dette princip og giver en anden – og stadig meget uforståelig, men brugbar – metode til beregning af sandsynligheder.

Infoboks:

Statistiske sider af fysikken

Dato: 8. Mar 2004
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Per Hedegaard
Institution: Niels Bohr Instituttet f. Astronomi , Fysik og Geofysik
Mailadresse:

Foredraget afholdes: H.C. Ørsted Instituttet

Bemærkninger: