FOREDRAG

Våbenbiologi: er truslen reel og kan der gøres noget ved det ?

Videnskab og teknologi kan misbruges til udvikling af nye våben. Chefen for Statens Serum Instituts Center for Biologisk Beredskab, overlæge, dr.med. John-Erik Stig Hansen gennemgår kendte eksempler på biologisk våbenudvikling og -anvendelse.

I foredraget beskrives hvordan truslen imødegås gennem forebyggende foranstaltninger og opstilling af et beredskab til afbødning af følgevirkningerne af biologiske angreb. Der lægges op til diskussion af hvorledes ansvarlighed inden for life science kan modvirke misbrug af dual-use teknologi.

Infoboks:

Våbenbiologi: er truslen reel og kan der gøres noget ved det ?

Dato: 15. Sep 2008
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: John-Erik Stig Hansen
Institution: Statens Seruminstitut
Mailadresse:

Foredraget afholdes: UNI-C

Bemærkninger: