FOREDRAG

Virksomhedsbesøg hos Exiqon A/S

Tilmelding er nødvendig og kan ske til:
snu@naturvidenskab.net eller Bente Egaa, tlf: 3587 8804 senest den 25. februar.

Exiqon er en bioteknologisk virksomhed der udvikler, producerer og leverer produkter til optimering af behandlingsvalget for kræftpatienter.

Det menneskelige genom blev sekvensbestemt i begyndelsen af dette årtusinde, hvilket har givet os fuld indsigt i den menneskelige arve-masse. Det er netop denne indsigt, som Exiqons forretning tager ud-gangspunkt i. Baseret på en enestående opfindelse gjort på Københavns Universitet i 1996 er Exiqon netop ved at markedsføre en revolutione-rende test til bestemmelse af, hvorvidt kræftpatienten vil få tilbagefald, hvilket ikke er muligt i dag. Sådanne test vil få stor betyd-ning for, hvordan kræftpatienter vil blive behandlet i fremtiden. Den første test vil hjælpe patienter og læger med at optimere behandlingen, så den passer til den enkelte tyktarmskræftpatient og flere tests er under udvikling for andre kræftformer.   

Exiqon beskæftiger godt 200 højt specialiserede medarbejdere hvoraf ca. 60% er ansat i USA. Exiqon er i sagens natur fuldt afhængig af, at kunne rekruttere højtuddannede medarbejdere der kan fungere i et innovativt multinationalt og multidisciplinært miljø.

Infoboks:

Virksomhedsbesøg hos Exiqon A/S

Dato: 9. Mar 2009
Tidspunkt: 16:30:00

Foredragsholder: Lars Kongsbak
Institution: Exiqon A/S
Mailadresse:

Foredraget afholdes:

Bemærkninger: