NYHEDER

Der er BID i naturfagene på Eltang Skole

Der er BID i naturfagene på Eltang Skole

Lærer Peter Blirup leverer en ekstraordinær indsats i faget natur/teknologi og ”Bæredygtighed – Innovation og Design”, også kaldet BID. Derfor tildeles han i år H.C. Ørsted Medaljen i bronze.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) står bag den årlige tildeling af H.C. Ørsted Medaljen i bronze, der tildeles for fremragende formidling af naturvidenskab i grundskolen. I år sker det den 9. maj, og denne gang går anerkendelsen til lærer Peter Blirup fra Eltang Skole og Børnehave i Kolding. Med medaljen følger et rejselegat på 25.000 kr. samt et legat til medaljemodtagerens skole på 25.000 kr. til brug for et naturfagligt projekt. Begge legater er sponsoreret af firmaet Topsøe.

Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø og begynder kl. 19.30 med et foredrag af direktør Christian Joas, Niels Bohr Arkivet, om ”The Copenhagen Spirit: A History of the Niels Bohr Institute”. Kl. ca. 20.45 finder selve uddelingen sted.

Om medaljemodtagen siger formanden for bedømmelsesudvalget, Erland Andersen fra Danmarks Fysik- og Kemilærerforening: ”Modtager af H.C. Ørsted medaljen i bronze til en naturfagslærer i grundskolen i 2022 er lærer Peter Blirup fra Eltang Skole og Børnehave, for hans entusiastiske, motiverende og eksemplariske arbejde med at formidle hvad bæredygtighed er – funderet i en naturfaglig tradition og tilgang.”

Peter leverer en ekstraordinær indsats i faget natur/teknologi og ”Bæredygtighed – Innovation og Design”, også kaldet BID. Han formår at skabe interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn, og løfter elevernes faglige niveau – det giver også interesse for at studere fagene senere hen.”

Peter er også synlig lokalt, regionalt og nationalt og har tidligere modtaget Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2018. Peter lever således til fulde op til bedømmelseskriterierne:

 • er engageret, idérig og fagligt dygtig
 • leverer varieret og inspirerende undervisning
 • formår på ekstraordinær vis at løfte elevernes faglige niveau og
 • giver dem interesse for at studere naturvidenskabelige og tekniske fag

Dorte Olesen fra SNU siger: ”Vi er glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med firmaet Topsøe, der gennem snart mange år har haft tæt samarbejde med grundskolelærere og har givet dem og deres elever mulighed for at se og høre, hvordan naturvidenskab bruges i virkeligheden.”

Ole Stahl fra Topsøe siger: ”Hos Topsøe er vi stolte over at støtte personer, som har en passion omkring de naturfaglige discipliner. Samtidig er vi glade for, at vi gennem samarbejdet med SNU kan være med til at udbrede kendskabet til naturfag og i H.C. Ørsteds ånd sætte endnu mere fokus på den vigtige formidling af naturvidenskab, som ligger i undervisningen i grundskolen.”

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende grundskolelærere

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har fra 2019 sat nyt fokus på den vigtige formidling i grundskolen ved en årlig uddeling af H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende grundskolelærere inden for Selskabets fagkreds.

En inspirerende grundskolelærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med videre skolegang og senere studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2022 sker på baggrund af indstillinger fra skoleledere, kollegaer og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af

 • Erland Andersen, Formand for Danmarks Fysik- og Kemilærer Foreningen
 • Anja Cetti Andersen, Professor i offentlighedens forståelse af naturvidenskab og teknik
 • Brian Ravnborg Christensen, Formand for Biologiforbundet
 • Lars Bo Kinnerup, Formand for Geografforbundet
 • Jørgen Løye Christiansen, Formand for Foreningen af lærere i Naturfag ved læreruddannelsen
 • Ole Stahl, Topsøe A/S
 • Jeppe Willads Petersen, Rungsted Gymnasium

For mere information om medaljemodtagerne, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabets præsident Dorte Olesen, telefon 29 92 63 00 eller doole@dtu.dk.

Hele pressemeddelelsen kan downloades her