Bøger og andre tekster

På denne side kan I finde forskellige gratis tekster, som fx M.C. Hardings 100-års jubilæumsbog om Selskabet.

Dansk oversættelse af Ørsteds latinske skrift om elektromagnetismens opdagelse

Hans Christian Ørsted: En kort levnedsskildring af M.C. Harding

H.C. Ørsteds virksomhed i Selskabet og dettes historie gennem hundrede aar af M.C. Harding

H.C. Ørsteds virksomhed i Selskabet og dettes historie gennem hundrede aar af M.C. Harding (ren tekst)
(I denne udgave er baggrunden fjernet og teksten mere tydelig. Filen fylder også mindre)

Følgende biografer stammer fra en foredragsserie i 2005

Emil Chr. Hansen

Inge Lehmann

Niels K. Jerne

Niels Steensen

August Krogh

Peter Ludvig Panum