Priser

Et medlemsskab af SNU koster:

250 kr. om året for ordinære medlemmer.

125 kr. om året for studerende.

750 kr. om året for virksomheder.

SNUs konto hos Danske Bank har reg.nr. 1551 og kontonummer 9032363. Man kan også indbetale som indbetalingskort +01< 9032363. Eller via. Mobile Pay nummer 57022

Som medlem af SNU får man gratis tilsendt bladet KVANT, Tidsskrift for Fysik og Astronomi.

KVANT udkommer 4 gange om året og koster 50 kr per nummer i styksalg og i abonnement 180 kr./år. for abonnenter bosiddende i Danmark. Bor man i udlandet, er det noget dyrere. SNU har samme medlemskontingent uanset bopæl.

KVANT udgives af Dansk Fysisk Selskab, Astronomisk Selskab og SNU i fællesskab.

Bliv ordinært medlemstudentermedlem eller virksomhedsmedlem nu