Generalforsamling 2023

Efter The Milky Way Black Hole den 20 marts 2023 vil der være generalforsamling i SNU. Dagsordenen er som følger: Præsidentens beretning for 2022 Godkendelse af regnskab for 2022 Forelæggelse af budget for 2023 Beslutning om kontingent for 2024 Valg af medlem til direktionen ifølge vedtægterne Valg af revisor 200-års fejring af SNU i 2024 Eventuelt Du kan downloade de relevante dokumenter her: Årsrapport 2022, Budget 2023 med 2024 overslag og Præsidentens beretning Årsrapporter og tidligere generalforsamlings referater kan findes på siden Regnskaber og referater

I Nobelpristageres fodspor – festlig uddeling af traditionsrigt legat til 2 unge forskere

Mandag den 24. oktober kl. 19:30 byder Selskabet for Naturlærens Udbredelse velkommen til en festlig Kirstine Meyer Event, med bl.a. uddeling af det prestigefyldte Kirstine Meyers Mindelegat til to unge forskere: Sofie Marie Koksbang fra CP3 på Syddansk Universitet og Søren Strandskov Sørensen fra Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Blandt legatets tidligere modtagere er årets Nobelpristager i kemi, Morten Meldal, klimaforskeren Merete Bilde, astronomen Anja C. Andersen, iskerneforskeren Dorthe Dahl-Jensen samt Aage Bohr, der fik Nobelprisen i fysik i 1975. Overrækkelsen af diplomerne foretages af Danmarks nye Nobelpristager, professor Morten Meldal, som selv fik legatet i 1988....