NYHEDER

Generalforsamling 2024

Efter Martin Knudsen – den næsten glemte fysiker og havforsker den 8. april 2024 vil der være generalforsamling i SNU.

Dagsordenen er som følger:

  • 1. Præsidentens beretning for 2023
  • 2. Godkendelse af regnskab for 2023
  • 3. Forelæggelse af budget for 2024
  • 4. Beslutning om kontingent for 2025
  • 5. Valg af medlem til direktionen ifølge vedtægterne
  • 6. Valg af revisor
  • 7. 200 års fejringen af SNU i 2024
  • 8. Eventuelt

Årsrapporter og tidligere generalforsamlings referater kan findes på siden Regnskaber og referater