Privatlivspolitik

1. Generelt

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (”vi” / ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med hjemmeside og forsendelse af “KVANT – tidsskrift for fysik og astronomi. Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der relaterer sig til et identificeret eller identificerbart individ.

Vi indsamler dine personoplysninger, som besøgende på hjemmesiden, når du køber noget i vores webshop eller når du tilmelder dig som medlem af Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

For at Selskabet for Naturlærens Udbredelse kan tilbyde dig nyhedsbrev og forsendelse af “KVANT – tidsskrift for fysik og astronomi” skal du tilmelde dig ved at udfylde registreringsblanketten på vores hjemmeside. Du kan også modtage “KVANT – tidsskrift for fysik og astronomi” gennem en af vores partnere (Astronomisk Selskab, Dansk Fysiks Selskab eller Dansk Geofysisk selskab) ved tilmelding direkte til dem.

Formålet med denne privatlivspolitik er at oplyse dig om:

(i) Hvordan vi indsamler og behandler de personoplysninger, som du indsender til os eller som vil blive indsamlet ved du får adgang til eller gør brug af Vores hjemmeside, og

(ii) Dine rettigheder, hvordan du kan udøve disse og hvad vi har gjort for at sikre, at du kan udøve dine rettigheder.

Vi opfordrer dig til at læse nærværende privatlivspolitik grundigt igennem. Ved at gøre brug af hjemmesiden og ved at indsende dine personoplysninger til os, erklærer du dig indforstået med at være blevet informeret om vores brug af dine personoplysninger, som det fremgår af nærværende privatlivspolitik. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger anvendes i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, bedes du undlade at indsende dine personoplysninger til os. Bemærk venligst, at du i sådanne tilfælde måske ikke vil have adgang til og/eller kunne gøre bruge af alle hjemmesidens funktioner


2. Dataansvarlig

Den Lokal Dataansvarlige ved behandling af dine personoplysninger er

Selskabet for Naturlærens Udbredelse, Danmark
c /o DTU Compute
Bygning 303B, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby
tlf. 21 26 03 50
sekretariatet@snu.dk
www.snu.dk

3. Formål med behandling


3.1 Hvordan vi indsamler personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger på en række forskellige måder:


3.1.1 Registreringsoplysninger som du videregiver til os. 

Nogle af vores ydelser kræver, at du opretter et medlemsskab. Hvis du vælger at oprette et medlemsskab ved at udfylde registreringsblanketten, bliver du bedt om at videregive kontaktoplysninger og andre personoplysninger (din titel, fornavn, efternavn, postnummer, e-mail-adresse, telefonnummer og andre oplysninger, som er nødvendige for vores levering af KVANT – Magasin for Fysik og Astronomi). Vælger du at købe noget i vores webshop, vil dine oplysninger IKKE blive videre givet til KVANT.

3.1.2 Registreringsoplysninger som vi deler med tredjepart. 

Forsendelse af KVANT – Magasin for fysik og astronomi kræver at vi deler dine forsendelsesoplysninger med Dansk Fysisk Selskab, Astronomisk Selskab og Dansk Geofysisk Forening. Hvis du vælger at oprette et medlemsskab hos os kan dine informationer (herunder fornavn, efternavn, adresse og e-mail adresse). blive videresendt til en eller flere af de ovenstående tredjeparter. I tredjeparters supplerende privatlivspolitik kan du ligeledes finde anvendelse for behandling af dine personoplysninger.  

3.1.3 Registreringsoplysninger som du giver sociale medier lov til at dele med os. 

Hvis du vælger at oprette en konto hos os via din konto på sociale medier (f.eks. Facebook eller Google+), vil det pågældende sociale medie, efter at have fået dit samtykke dertil, videregive dine personoplysninger til os (herunder fornavn, efternavn, brugernavn, profilbillede, e-mail-adresse, køn, fødselsdato, uddannelse, skole, stilling), oplysninger om din bopælsadresse (land, by, adresse, postnummer, telefonnummer), dine “likes” (f.eks. sider, yndlingsfilm, yndlingsmusik, yndlings-fjernsynsprogrammer), dine opslag, din venneliste og anden information, som måtte være offentlig tilgængelig.


3.1.3 Personoplysninger som vi indsamler i kraft af din brug af vores ydelser.

a) Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi:
• personoplysninger som du aktivt tilføjer til din profil

• personoplysninger i det indhold, som du lægger op, uploader, bidrager med eller på anden vis gør tilgængelig på eller via hjemmesiden.

• hvis du er logget på hjemmesiden ved brug af et socialt medie, indsamler og behandler vi oplysninger med relation til dine interaktioner på det pågældende sociale medie.

• Tekniske data. 

3.1.4 Når du bruger hjemmesiden, kan der være cookies, der behandler dine personoplysninger. 


3.2 Hvordan vi anvender dine personoplysninger

3.2.1 Generel anvendelse

Vi bruger dine personoplysninger til at: 

• administrere og levere hjemmesiden til dig, 

• administrere dit medlemsskab

• analysere din brug af hjemmesiden

• måle, teste og overvåge de målbare parametre og effektiviteten af vores hjemmeside.

• sikre den tekniske drift af Vores hjemmeside og beskytte dine personoplysninger mod tyveri, tab, ødelæggelse eller uautoriseret adgang, 

Hvis du afbryder registreringsprocessen, vil dine personoplysninger ikke blive gemt. Vi vil slette dine personoplysninger direkte og uden yderligere behandling. Vi opbevarer muligvis visse oplysninger for at kunne dokumentere, at dine personoplysninger er blevet slettet og hvornår. 


3.2.2 Konkret anvendelse

(i) Overordnet princip

a) LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER 

Det kan forekomme, at vi foreslår hypertekstlinks på hjemmesiden eller i de meddelelser, som du modtager fra Os, til hjemmesider tilhørende tredjeparter eller til internetkilder. Vi har ikke kontrol sådanne tredjeparts hjemmesider eller internetkilder og kan ikke gøres ansvarlige for tredjeparters beskyttelse af personoplysninger eller indholdet på deres hjemmeside. Du bedes læse tredjeparternes privatlivspolitik grundigt igennem for at forstå, hvordan disse indsamler og behandler dine personoplysninger. 

3.3 Databehandling inden for og uden for EØS 

Vi gør brug af tredjeparts tjenesteudbyder, som hjælper os med at levere hjemmesiden til dig og til at behandle dine personoplysninger på Vores vegne. Sådanne tredjeparts tjenesteudbyder vil altid være underlagt sikkerheds- og fortrolighedsforpligtelser, der er i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning. Bemærk, at visse af disse tredjeparter kan befinde sig uden for EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) og derfor have adgang til og behandle dine personoplysninger derfra.


3.6 Datasikkerhed

Vi prioriterer beskyttelse af dit privatlivs fred og af dine personoplysninger højt. Hvis du som registreret bruger modtager en password, skal du holde denne hemmelig, begrænse adgangen til din computer eller mobilenhed og logge af hver gang, du har brugt hjemmesiden. Du kan finde flere oplysninger om dit ansvar for sikring af egne personoplysninger under sektionen vilkår for brug.
Vi vil iværksætte de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, navnlig tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personoplysninger. Bemærk dog, at dataoverførsler over internettet eller lagring af data ikke kan garanteres som værende 100 % sikkert.


4. 
Overførsel og deling af personoplysninger (modtagere af personoplysninger)


4.1 Hvordan vi deler og videregiver dine personoplysninger

Vi deler de personoplysninger, som vi indsamler via Vores hjemmeside eller manuelt, på følgende måder:


4.1.1 Deling med tredjeparter

Det kan ske, at vi deler dine personoplysninger med følgende:

• Selskaberne Dansk Fysisk Selskab, Astronomisk Selskab og Dansk Geofysisk Forening.

• For at imødekomme juridiske eller regulatoriske krav, retskendelser, stævninger eller juridiske processer, hvis det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning, 

5. Opbevaringsperiode 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, som du har givet til os for disse formål og så længere du gør brug af Vores hjemmeside og ikke har kontaktet os for at afslutte dit medlemsskab eller meldt dig ud via hjemmesiden naturlæren.dk.

6. Dine rettigheder som datasubjekt 

Hvis du udøver dine rettigheder i henhold til denne bestemmelse eller i henhold til gældende lovgivning, vil vi videreformidle enhver rettelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling på baggrund af din anmodning til alle de modtagere til hvem dine personoplysninger er videregivet i overensstemmelse med afsnit 5 i nærværende Privatlivspolitik, medmindre en sådan videreformidling er umulig eller forudsætter en urimelig stor indsats. 

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder og/eller modtage alle relevante oplysninger, kontakt venligst snu@naturvidenskab.net.  Du kan blive bedt om nogle af de identifikationsoplysninger som du afgav ved registreringen. Dette sker med henblik på at sikre, at anmodning er sendt af dig. Vi vil bestræbe os på at besvare din anmodning inden for en måned efter modtagelse af din anmodning, men forbeholder os retten til at forlænge denne periode med to måneder. Vi vil i så fald inden for en måned efter modtagelse af din anmodning meddele, om vi har besluttet af forlænge perioden. 


6.1. Hvad du kan anmode om

I overensstemmelse med gældende lovgivning og som nærmere beskrevet nedenfor, har du ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning eller dataportabilitet (f.eks. at overføre dine personoplysninger til en anden udbyder) af dine personoplysninger, som vi behandler, såvel som begære begrænsning af sådanne behandlinger. 


6.2. Berigtigelse af dine personoplysninger

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til berigtige de personoplysninger, som du har delt med os. Via indstillingerne på din enhed, kan du opdatere dine kontooplysninger og ændre profilindstillinger.

Hvis du tilmelder dig SNU skriftligt, kontakt da venligst de ovenfor (i afsnit 2) angivne Dataansvarlige skriftligt eller via e-mail for at berigtige dine personoplysninger. 


6.3. Rigtigheden af dine personoplysninger 

Vi tager rimelige forholdsregler for at sikre, at du kan redigere og opdatere dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os med henblik på at få oplyst, om vi stadig behandler dine personoplysninger. 

Hvis du opdager, at de personoplysninger, som vi behandler om dig er ukorrekte eller ufuldstændige og du ikke selv er i stand til at opdatere disse oplysninger, kan du anmode os om opdatering af disse oplysninger. Vi vil herefter bekræfte din identitet og opdatere dine personoplysninger. 


6.4. Sletning af dine personoplysninger 

Du kan til enhver tid anmode os om at slette dine personoplysninger. Hvis du kontakter os med en sådan anmodning, vil vi slette dine personoplysninger uden ugrundet ophold. Vi vil ligeledes slette (og sikre databehandlernes sletning af) alle dine personoplysninger.


7. Indsendelse af personoplysninger 

Du indsender dine personoplysninger til os på frivillig basis, hvilket du har givet samtykke til i forbindelse med registreringen og som del af kontraktuelle krav for at kunne gøre brug af hjemmesiden. Hvis du ikke indsender dine personoplysninger til os, kan vi ikke tilbyde dig alle vores ydelser, f.eks. forsendelse af KVANT – Tidsskrift for fysik og kemi eller tilbud og medlemsfordele. Ved at indsende dine personoplysninger til os, kan du drage fordel af tilpassede tilbud som vi måtte sende til dig fra tid til anden såvel som at kunne hjælpe os med at forbedre vores udbud af ydelser og vores hjemmeside. 


8. Opdatering af Privatlivspolitikken


Vi kan ændre eller opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Enhver ændring af denne privatlivspolitik vil være gældende fra det tidspunkt, hvor denne gøres tilgængelig via hjemmesiden. Hvis vi foretager ændringer, som mener, er væsentlige og forudsætter dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil vi informere dig herom via email eller hjemmesiden og om nødvendigt anmode om dit samtykke.