NYHEDER

Han udfordrer eleverne og gør naturvidenskab vedkommende

Han udfordrer eleverne og gør naturvidenskab vedkommende

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 4. december 2023 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor Nicolai Bogø Stabell, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på H.C. Ørsted Gymnasiet sponseret af energiselskabet Ørsted.

Arrangementet begynder kl. 19.30 med årets sidste foredrag, der har titlen ”Jagten på biosignaturer på Mars – hvad har vi lært de første par år med Perseverance?” ved lektor David Arge Klevang Pedersen, DTU Space. Derefter, ca. kl. 20.45, finder selve uddelingen sted. Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø. Efter uddelingen er der reception.

Om medaljemodtageren:

Lektor Nicolai Bogø Stabell har siden 2015 været ansat på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, hvor han underviser i kemi. Nicolai er en fremragende lærer, der har evne til at engagere sig personligt og skabe et unikt undervisningsmiljø. Han formår at opnå et højt fagligt niveau hos sine elever, samtidig med at bidrage til inklusion af elever med særlige behov. Dette er sket under det særlige SPS-program i en række tekniske og naturvidenskabelige fag. Her bruger han i høj grad sine erfaringer fra sin egen tid som en både ordblind og talentfuld elev – noget der har givet ham personlig indsigt i de udfordringer og behov, som disse elever står over for.

Nicolai har skabt ”Scienceholdet”, hvor elever bliver undervist i at formidle naturvidenskab og kendskab til STEM-uddannelser på folkeskoler og ved åbent hus-arrangementer. Ved sin ansættelse grundlagde Nicolai pilotprojektet Kemi-OL Trænings-holdet med det formål at støtte og vejlede elever, der ønsker at deltage i Kemiolympiaden. Holdet har siden haft betydelig succes og gennem årene opnået bemærkelsesværdigt gode resultater. Nicolai har også etableret et Turbo Kemi A-forløb med mulighed for at elever kan gennemføre Kemi A-pensum på ét år. Og han har skabt forbindelse til DTU, så disse elever kan optjene ECTS-point på DTU Kemi. Han fungerer som rådgiver for projekter vedrørende ”Unge Forskere”-konkurrencen, han er aktiv i arbejdsgruppen Science City i Lyngby med BRO-bygning lokalt, og han rådgiver og bidrager til Novo Nordisk Fondens initiativer inden for LIFE. Også internationalt gør Nicolai sig bemærket, idet han er medstifter af en forening for deltagere i kemi-olympiader, CODS, som fremmer de unges interesse for kemi. Endelig har Nicolai Bogø Stabell engageret sig i udformningen af retningslinjer for undervisningen i kemi og andre naturvidenskabelige fag i grønlandske gymnasieskoler.

For mere information om medaljemodtageren, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabets sekretariat, telefon 20119488 eller snu@snu.dk.

Om Selskabet:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Om energiselskabet Ørsted:

Energiselskabet Ørsted er drevet af en vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted er inspireret af H.C. Ørsteds nysgerrighed efter at forstå naturen, og H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen er grundlaget for moderne produktion af elektricitet, som er kernen i virksomheden Ørsted.

Ørsteds kommentarer til medaljemodtageren:

En vigtig brik i at nå vores vision om en verden, der kører på grøn energi, er den kemibaserede teknologi: Power-to-X (PtX). Ved at omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer vil PtX nemlig muliggøre grøn omstilling af de dele af samfundet, som ikke kan elektrificeres direkte, såsom tung transport og industri. Derfor er det enormt vigtigt at have gode rollemodeller som Nicolai, der ikke alene arbejder for at eleverne udvikler gode kompetencer og et højt fagligt niveau inden for kemi – ovenikøbet i samarbejde med et universitet. Han sørger også for at inkludere elever med særlige behov og få spredt kendskab til STEM-fagene til dem, der ikke automatisk er eksponeret for mulighederne. Det er derfor glædeligt at se den dygtige og ambitiøse kemilærer Nicolai Bogø Stabell som årets medaljemodtager, fortæller Mathias Stolpe, som er Senior Lead Numerical Specialist hos Ørsted og Ørsteds repræsentant i bedømmelsesudvalget.

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har siden 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds. Medaljen uddeles nu for 12. gang.

En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2023 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasieskoler over hele Danmark, som er blevet bedømt af et 8-personers fagkyndigt bedømmelsesudvalg under ledelse af Hans Lindemann, fhv. rektor for Metropolitanskolen.