NYHEDER

Unge forskere tovholder hædres med H.C. Ørsted Medalje

Unge forskere tovholder hædres med H.C. Ørsted Medalje

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 5. december 2022 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for inspirerende undervisning i naturvidenskab til lektor Lisbeth Tavs Gregersen, Thisted Gymnasium. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på Thisted Gymnasium sponsoreret af energiselskabet Ørsted.

Arrangementet begynder kl. 19.30 med foredraget ”Jupiter og dens måner. Hvad har Juno missionen lært os?” ved professor John Leif Jørgensen, DTU Space. Derefter, ca. kl. 20.45, finder selve uddelingen sted. Medaljen overrækkes af SNUs præsident, professor Anja C. Andersen. Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø. Efter uddelingen er der reception.

Om medaljemodtageren:

Lektor Lisbeth Tavs Gregersen har siden 2013 været ansat på Thisted Gymnasium, hvor hun underviser i kemi og fysik, og hun har tidligere undervist på VUC Vestegnen.

Lisbeth er en blændende lærer, som supplerer sin undervisning med computersimulationer og forsøg, der kan inspirere eleverne. Hun har for begge sine faggrupper været et omdrejningspunkt for skolens indsats for at højne interessen for de naturvidenskabelige fag. Hun har været med til at etablere et laboratorium i skolens hytte i Nationalpark Thy, så noget af den naturvidenskabelige undervisning kunne flytte ud i naturen. Lisbeth er skolens tovholder på projektet ”Unge forskere”, og hun blev sammen med en kollega udnævnt til ”Årets lærerteam” på Thisted Gymnasium, som vandt Årets Forskerskolepris i 2019 og 2022. Hun motiverer flere elever til at deltage i naturvidenskabelige konkurrencer ved at inddrage forberedelserne i undervisningen, men hun kommer ikke med idéerne til elevernes konkurrencebidrag – hun fungerer kun som konsulent, og eleverne elsker hende også for den form for undervisning.

Lisbeth Tavs Gregersen har også skabt kontakter samarbejde med lokale virksomheder samt bidraget til et bioteknologisk samarbejde med skoler fra seks andre europæiske skoler under Erasmus programmet. Hun er aktiv i brobygning med såvel folkeskolen som de videregående uddannelser. Sammen med kolleger har hun hvert år alle 8. klasse elever fra Thisted Kommune til en introduktion til de naturvidenskabelige fag, hvilket giver genklang i lokalsamfundet med 100 %’s opbakning, og hun stiller sig til rådighed for skrevne og elektroniske medier og er med til, at flere får mod på naturvidenskab på Thisted Gymnasium.

For mere information om medaljemodtageren, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabet på telefon 29 92 63 00 eller snu@naturvidenskab.net, eller se videre på SNUs facebook side, www.facebook.com/SNU1824.

For mere information om Ørsted, kontakt venligst Ørsteds presseafdeling, Anders Stougaard på telefon 99 55 67 39 eller astou@orsted.com

Om Selskabet:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og deres potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her knap 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Om energiselskabet Ørsted:

Energiselskabet Ørsted er drevet af en vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted er inspireret af H.C. Ørsteds nysgerrighed efter at forstå naturen, og H.C. Ørsteds opdagelse af elektro-magnetismen er grundlaget for den moderne produktion af elektricitet, som er kernen i virksomheden Ørsted.

Ørsteds kommentarer til medaljemodtageren:

”For at nå Ørsteds vision om en verden, der kører på grøn energi, er det enormt vigtigt at have adgang til dygtige naturvidenskabsfolk og ingeniører med brede kompetencer indenfor fysik, kemi, biologi og matematik. Denne interesse vækkes ofte i de gymnasiale uddannelser af en særdeles dygtig og motiverende lærer som årets medaljemodtager Lisbeth Tavs Gregersen, der gør meget for at inspirere eleverne,” fortæller Mathias Stolpe, som er Senior Lead Numerical Specialist hos Ørsted og Ørsteds repræsentant i bedømmelsesudvalget. Han fortsætter: ”Fx kombinerer Lisbeth eksperimenter og computersimulationer i undervisningen. Den arbejdsmåde benytter vi ofte i Ørsted, og det er positivt, at den introduceres på gymnasieniveau. Vi er meget glade for at kunne støtte overrækkelsen af H.C. Ørsted Medaljen til en inspirerende gymnasielærer.”

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har siden 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds. Medaljen uddeles nu for 11. gang.

En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2022 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et 7-personers fagkyndigt bedømmelsesudvalg under ledelse af Hans Lindemann, fhv. rektor for Metropolitanskolen.

Pressemeddelelsen kan downloades som pdf her.