NYHEDER

I Nobelpristageres fodspor – Kirstine Meyer Aften med uddeling af traditionsrigt legat

I Nobelpristageres fodspor – Kirstine Meyer Aften med uddeling af traditionsrigt legat

Mandag den 23. oktober 2023 kl. 19:30 byder Selskabet for Naturlærens Udbredelse velkommen til en festlig Kirstine Meyer Aften, med uddeling af det prestigefyldte Kirstine Meyers Mindelegat til en ung forsker: astrofysikeren, adjunkt Kasper Elm Heintz fra Niels Bohr Institutet.

Blandt legatets tidligere modtagere er sidste års Nobelpristager i kemi, Morten Meldal, klimaforsker Merete Bilde, astrofysiker Anja C. Andersen, iskerneforsker Dorthe Dahl-Jensen samt Nobelpristageren Aage Bohr.

Overrækkelsen af diplomet foretages af Merete Bilde, der selv fik legatet i 2001 og nu er professor ved Aarhus Universitet og i spidsen for grundforskningscentret Center for Chemistry of Clouds.

Aftenen indledes med et foredrag af Merete Bilde om ”Aerosoler i atmosfæren: fra havoverflade til skyer og klima”, og derefter taler Kasper Elm Heintz om ” Et kosmos bliver dannet: Galakser i det tidlige Univers med JWST”.  Efter overrækkelsen er der reception.

SNUs præsident, Anja C. Andersen, udtaler: ”Kirstine Meyer var Danmarks første kvindelige dr.phil. i fysik og fik gennem sine videnskabshistoriske værker om både H.C. Ørsted og Ole Rømer stor betydning for nutidens forståelsen af deres forskning. Mange legatmodtagere har sat et tydeligt præg på deres forskningsfelt, og det er en fornøjelse igen i år at kunne give legatet til et usædvanlig stort talent.”

Kasper Elm Heintz’s forskning på Niels Bohr Institutet er inden for observationel astrofysik med specielt fokus på at undersøge Universets spæde begyndelse. Han har arbejdet på alt fra at forstå hvordan de diffuse hydrogen- og helium-atomer efterladt efter Big Bang blev akkumuleret og derved dannede de første galakser og stjerner, og den efterfølgende dannelse af de tungere grundstoffer, som vi kender fra Jorden i dag, såsom kulstof, ilt, og nitrogen. Kasper bruger og analyserer data fra de største internationale observatorier, både på Jorden og i rummet, herunder specielt James Webb Rumteleskopet (JWST). Hans arbejde er i frontlinien af den internationale forskning inden for feltet. Kasper er 32 år og adjunkt, men allerede førsteforfatter til 20 videnskabelige artikler og medforfatter på yderligere 59, hvoraf nogle er publiceret eller under review i anerkendte journaler som Nature og Science. Han lægger også stor vægt på at formidle sin viden og vil holde et kort foredrag om sin forskning på Kirstine Meyer Aftenen.

Arrangementet holdes i Auditorium 1, i H.C. Ørsted bygningen, Universitetsparken 5, 2100 København.

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen støtter uddelingen her i 2023.