NYHEDER

Generalforsamling 2023

Efter The Milky Way Black Hole den 20 marts 2023 vil der være generalforsamling i SNU.

Dagsordenen er som følger:

  1. Præsidentens beretning for 2022
  2. Godkendelse af regnskab for 2022
  3. Forelæggelse af budget for 2023
  4. Beslutning om kontingent for 2024
  5. Valg af medlem til direktionen ifølge vedtægterne
  6. Valg af revisor
  7. 200-års fejring af SNU i 2024
  8. Eventuelt

Du kan downloade de relevante dokumenter her: Årsrapport 2022, Budget 2023 med 2024 overslag og Præsidentens beretning

Årsrapporter og tidligere generalforsamlings referater kan findes på siden Regnskaber og referater