NYHEDER

Gymnasielærer og youtuber hædres med H.C. Ørsted Medaljen

Gymnasielærer og youtuber hædres med H.C. Ørsted Medaljen

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor Lasse Seidelin Bendtsen, Borupgaard Gymnasium i Ballerup. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på gymnasiet sponseret af energiselskabet Ørsted.

Selve overrækkelsen af medaljen vil grundet COVID-19 først finde sted i foråret 2021.

Om medaljemodtageren

Lektor Lasse Seidelin Bendtsen har siden 2003 været ansat på Borupgaard Gymnasium, hvor han underviser i fagene fysik og astronomi. Hans undervisning er kendetegnet ved et ekstraordinært engagement, et højt fagligt niveau og en stor didaktisk indsigt, og hans kreative ideer fremmer elevernes nysgerrighed, refleksion og interesse for naturvidenskab. Han har udviklet begrebet oplevelsesbaseret undervisning som en ny tilgang til naturvidenskabsundervisning, og det er med til at løfte såvel svage som stærke elever. Undervisningen bliver bygget op ud fra oplevelser, der åbner for nysgerrighed, interesse og engagement hos eleverne. Hans store indsats har løftet den faglige formidling og interessen for naturvidenskab, ikke kun i hans egen undervisning, for hans undervisningsprincipper har vundet indpas som hele skolens officielle pædagogiske indsats.

I mange sammenhænge har Lasse formidlet naturvidenskab til en større målgruppe gennem hjemmesider, artikler, bøger, på museer og på film. Således bliver hans YouTube-kanal set flittigt af elever inden og uden for gymnasiet. Han har også været videnskabelig konsulent på Louisiana og medarbejder på hjemmesiden hos DTU Space og har skrevet en bog om fysikfaglige skriveøvelser.

Lasse Seidelin Bendtsen

Lasse har også skabt et samarbejde med de lokale folkeskoler om at udbyde astronomi på gymnasieniveau som valgfag i folkeskolen og har lavet talrige arrangementer, hvor gymnasieelever har formidlet naturvidenskab til folkeskoleelever på nye og kreative måder, ligesom han er en væsentlig aktør i skolens årlige Science Event. Ikke kun gymnasie- og folkeskoleelever har haft gavn af Lasse, han har også  holdt foredrag og workshops for kolleger landet over samt i udlandet.

SNUs præsident, professor, dr.scient. Dorte Olesen siger: ” Lasse Seidelin Bendtsen er en af de ildsjæle, der inspirerer næste generation til at sætte sig ind i de naturvidenskabelige fag, som står så centralt i nutidens globale samfundsudvikling, og det er en uhyre vigtig indsats, som vi er meget glade for at kunne belønne med en H.C. Ørsted Medalje.”

Jesper Skov Gretlund, chef for matematisk modellering i Energiselskabet Ørsted siger: ”Fra Ørsted’s side er vi meget glade for at kunne medvirke til at give en H.C. Ørsted Medalje til en så inspirerende gymnasielærer som Lasse Seidelin Bendtsen. Gymnasielærere er utroligt vigtige for uddannelsen af dygtige og motiverede naturvidenskabsfolk, som vi i den grad har brug for i branchen for vedvarende energi. Blandt mange imponerende kandidater til dette års bronzemedalje, står Lasse som en fortjent vinder med sine unikke bidrag både på sin lokale uddannelsesinstitution, og inden for sit felt generelt. Stort tillykke herfra.”

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har siden 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds. Medaljen uddeles nu for tiende gang.

En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2020 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et 7-personers fagkyndigt bedømmelsesudvalg under ledelse af fhv. rektor Hans Lindemann, Metropolitanskolen.

Om energiselskabet Ørsted:

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted er inspireret af H.C. Ørsteds nysgerrighed efter at forstå naturen, og H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen er grundlaget for moderne produktion af elektricitet, som er kernen i virksomheden Ørsted. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.100 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark.