NYHEDER

H.C.Ørsted Medalje til Ole Bakander

H.C.Ørsted Medalje til Ole Bakander

Lektor Ole Bakander har siden 1980 været ansat på Allerød Gymnasium, hvor han har undervist utallige elever i sine fag fysik, matematik og astronomi, og det er sket med entusiasme og stor glæde, han elsker at undervise – og eleverne elsker ham! Han har fat i og inspirerer sine elever uanset niveau og lige meget om det er dygtige eller svagt funderede elever, og alle beriges. Han forener på flotteste vis naturvidenskab og almendannelse med sin brede viden og tilsvarende brede engagement og bliver en rollemodel for såvel elever som kolleger. Ole er en udvikler og innovator inden for didaktik, fysik, astronomi som fag og brug af IT i undervisningen. Han er en afholdt og respekteret lærer, kollega, medarbejder og menneske, med et utrætteligt engagement i forhold til at inspirere og dygtiggøre unge mennesker inden for naturvidenskab.

Ole Bakander var primus motor på nationalt plan i udviklingen af astronomifaget i gymnasiet, og han har selv undervist i faget siden 1996. Sideløbende med arbejdet på Allerød Gymnasium har Ole i en årrække undervist i fysik og astrofysik på RUC og dermed virket som brobygger mellem gymnasie- og universitetsverdenen til gavn for elever og lærere begge steder. Han har således en stor del af æren for, at Allerød Gymnasium er ét af de gymnasier, der leverer forholdsvis flest studerende til de naturvidenskabelige uddannelser.

Ole har gennem årene haft stor indflydelse på anvendelsen af IT i fysik- og matematik-undervisningen. Han var således med som pioner i forbindelse med udviklingen af databehandlings-programmet FPro, hvor hans specielle evner til at gennemskue strukturer har været med til at introducere ny og relevant teknologi i fysik.

Han har også spillet en unik rolle i udviklingen af lommeregneren, hvor han har formået at formidle sine erfaringer fra gymnasiet og sin indsigt i emnet til at få indflydelse på funktionaliteten af de lommeregnere, der er blevet anvendt i gymnasieskolen. Dette har bragt ham rundt i det ganske land ved afholdelse af kurser i brugen af lommeregnere til målinger og den videre databehandling med FPro.

Ole Bakander tænker meget tværfagligt og har gjort det længe før det blev en del af gymnasiets pensum. Det er kommet til udtryk i vejledningen af elever i almen studieforberedelse samt i studieretningsprojektet.