NYHEDER

Unik formidler får H.C. Ørsted sølvmedaljen i Videnskabsåret 2022

Unik formidler får H.C. Ørsted sølvmedaljen i Videnskabsåret 2022

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 25. januar 2022 H.C. Ørsted Medaljen i sølv for fremragende formidling af naturvidenskab, herunder flittigt forfatterskab, til Johan Gotthardt Olsen, Biologisk Institut på Københavns Universitet. Med medaljen følger et legat på 20.000 kr. Medaljen og legatet sponsoreres af TICRA Fond.

Overrækkelsen sker i forbindelse med arrangementet ”Længe leve videnskaben”, der markerer starten af Videnskabsåret 2022 og foregår i Københavns Universitets Festsal på Frue Plads fra kl. 15-18.

Om medaljemodtagen siger medlem af bedømmelsesudvalget Anja C. Andersen:

”Johan Gotthardt Olsen er først og fremmest en flittig forsker, der arbejder i laboratoriet med at krystallisere proteinmolekyler. Men han er også en dybt passioneret formidler, som første gang nåede ud til et bredt publikum i 2008 med radioprogrammet ”Sommerskolen”. Han forener på unik vis et aktivt forskerliv og et musikerliv i bandet Magtens Korridorer med en bred populær forskningsformidling og har siden februar 2020 haft et fast ugentligt radioprogram på P1, ”Vildt naturligt”, sammen med biolog Vicky Knudsen.  

I tv-serien ”Store Danske Videnskabsfolk” fortalte han i 2014-16 levende om 13 store danske forskere. Serien har været vist flere gange på DR. Den gjorde seismologen Inge Lehmann til folkeeje og fik re-aktualiseret H.C. Ørsted ikke blot som eksakt naturvidenskabsmand, men også som naturfilosof.

I 2020 fungerede Johan Olsen som ambassadør for HCØ2020, den nationale fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, og tog blandt andet på sig at skrive en biografi til børn om H.C. Ørsted – ”Kompasnålen, der bevægede sig”.

Det faktum, at Johan Olsen også er en veletableret musiker, giver ham en folkelighed, der gør det muligt for ham at nå ud til brede kredse med sin formidling, og senest har han i november 2021 udgivet bogen ”Et prik, der ændrede verden” – en bog om vacciner for børn fra 11 år og opefter.

Som forsker har Johan sin faglige base inden for krystallografien, og har bl.a. været ansat på Carlsberg Laboratoriet, før han vendte til en forskerstilling på Københavns Universitet, og han har en stor publikationsliste, hvorved han også på fornemste vis formidler videnskab til gavn for hele samfundet.

Dorte Olesen fra SNU siger: ” Vi er glade for at kunne fortsætte det i 2021 påbegyndte samarbejde med TICRA Fond og derved få mulighed for at sætte fokus på den vigtige synergi mellem forskning og erhvervsliv, som kan antage mange former. Det var med netop sådanne tanker, at H. C. Ørsted i sin tid grundlagde Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Han ønskede at formidle kendskabet til naturvidenskab, så dem der havde brug for denne viden kunne bruge den i deres daglige virke. Han formidlede ikke blot specialviden fra sin egen forskning, men også andres resultater, i et forståeligt sprog. Johan Olsen er unik i sin spændvidde som formidler og træder på den måde i høj grad i H.C. Ørsteds fodspor.”

For TICRA Fond er det altafgørende at både universiteterne og det private erhvervsliv kommunikerer deres forskning præcist og forståeligt”, siger Oscar Borries, TICRA Fond. “TICRA lever hver dag af at dygtige videnskabsfolk laver spændende og anvendelig forskning – men kommunikationsaspektet bliver desværre ofte overset af selv de dygtigste forskere. Johan er et kæmpe talent på dette område, og formår både at lave dyb teknisk udvikling og publicere forskningsartikler, samtidigt med at han evner at kommunikere generel videnskab på et letforståeligt og relevant sprog. Fremfor alt lader han sin store passion for videnskab skinne igennem i al sin formidling, og tilpasser budskabet til modtagerne uanset hvem det måtte være, og er på dén måde med til at inspirere både unge og ældre til at blive mere nysgerrige på vores verden. TICRA Fond er derfor glade for at kunne være med til at anerkende Johans store arbejde, og glæder os til at lytte og lære af Johan i mange år endnu” afslutter Oscar Borries.

Johan Olsen siger: ” At fortælle historien om det naturvidenskabelige verdensbillede er en kæmpe fornøjelse for mig. Og jeg synes tilmed det er en vigtig historie, både for vores æstetiske oplevelse af verden, og for opretholdelsen og udviklingen af demokratiet og civilisationerne. I disse tider, hvor despoter lusker frem fra gemmerne og udfordrer demokratierne, retsstaterne og det naturvidenskabelige rationale, er det vigtigere, end det har været i hundrede år, at fortælle om, hvad vi ved om verden omkring os, både i det små og i det store. Jeg er meget, meget glad og beæret over at modtage H. C. Ørsted sølvmedaljen, dels fordi jeg dermed adles af mennesker, jeg respekterer meget højt, og som ved meget mere om naturvidenskabelig formidling end jeg selv, dels fordi medaljen bærer navnet på et menneske, der inspirerer mig dybt, og som vi alle har temmelig meget at takke for.”

For mere information om medaljemodtageren, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabets præsident Dorte Olesen, telefon 29 92 63 00 eller doole@dtu.dk.

Om Selskabet:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for erhvervslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Om TICRA Fond:

Med sin opdagelse af elektromagnetismen i 1820 lagde H.C. Ørsted grundstenen til de elektrotekniske videnskaber, som TICRA baserer sin virksomhed på.  TICRA er verdensførende inden for udvikling af innovative løsninger til modellering af antenner til satellitkommunikation. Disse antenner sender og modtager elektromagnetiske signaler. Den globalt anerkendte nøjagtighed af TICRAs software løsninger gør det muligt for antenneeksperter i hele verden at opnå den bedste ydeevne af deres satellitsystem. TICRA er en global virksomhed med 45 medarbejdere i København samt agenter verden over.

Om H.C. Ørsted Medaljen i sølv til fremragende formidlere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) kan i 2024 fejre sit 200-års jubilæum. Som optakt har SNU opnået støtte fra TICRA Fond til at uddele en H.C. Ørsted sølvmedalje hvert år fra 2021 – 2024. Med sølvmedaljen følger et legat på 20.000 kr.

Uddelingen af de 4 sølvmedaljer er tænkt som en serie med særligt henblik på dygtige undervisere og formidlere på universiteterne og forskere samt ingeniører i virksomheder, der yder en særlig indsats for at skabe synergi og samarbejde mellem virksomheder og universiteter, indenfor hele det fagspektrum, der ligger til grund for uddannelser og forskning i det elektrotekniske fagområde. Medaljen gik i 2021 til lektor, ph.d. Samel Arslanagic, DTU Elektro.

Tidligere er sølvmedaljen bl.a. uddelt til professor Anja C. Andersen, Niels Bohr Institutet, professor Thomas Bolander, DTU Compute, og videnskabsredaktør Jens Ramskov, Ingeniøren.

Tildelingen i 2022 sker på baggrund af indstillinger fra institutter fra hele landets universiteter og er er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af:

  • Dorte Olesen, Præsident for SNU, dr.scient.
  • Anja Cetti Andersen, Professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknik, Ph.D.
  • Ole Mørk Lauridsen, Medlem af SNUs direktion, civilingeniør
  • Oscar Borries, Head of Mathematics and AI hos TICRA, Ph.D.