NYHEDER

Lektor Michael Lentfer Jensen får H. C. Ørsted bronzemedalje

Lektor Michael Lentfer Jensen får H. C. Ørsted bronzemedalje

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildelte den 9. december 2019 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor Michael Lentfer Jensen, Alssundgymnasiet i Sønderborg. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på gymnasiet sponseret af energiselskabet Ørsted.

Lektor Michael Lentfer Jensen har siden 2010 været ansat på Alssundgymnasiet, hvor han underviser i fagene astronomi, fysik og matematik, og han formår på enestående vis at skabe interesse for naturvidenskab for alle sine elever. Han er en bredt favnende formidler af sine fag, og hans undervisning sprudler af idéer og eksempler, der letter forståelsen af det naturvidenskabelige stof.

Ved at tage afsæt i elevernes egne interesser og oplevelser skabes nysgerrighed og fascination, og dermed gøres eleverne til ”medskabere” af faget. Dette udgangspunkt har Michael især lagt vægt på i astronomi, hvor han har lagt mange kræfter i at gøre skolens observatorium elevvenligt, så eleverne på egen hånd kan lave observationer – også hjemmefra. Han er ligeledes en fantastisk vært, når observatoriet åbnes for lokalsamfundet.

I et nyt teknologiforløb sammen med SDU og region Syddanmark gøres eleverne til skabere af teknologi, og i matematik bidrager Michael til en bedre brobygning fra folkeskolen til de gymnasiale uddannelser ved at gøre en 2.g klasse i stand til at undervise 9. klasses folkeskoleelever. Han er også koordinator for sciencefestivalen og lægger et stort arbejde i udviklingen af talenter. Adskillige af hans elever er nået langt i forskellige sciencekonkurrencer og –olympiader, som f.eks.”Unge forskere”.

De 50.000 kr. fra energiselskabet Ørsted vil Alssundgymnasiet bruge til at renovere skolens teleskop, der bruges både af elever og lokalsamfundet.