NYHEDER

Uddeling af Kirstine Meyers Mindelegat til 4 unge forskere

Uddeling af Kirstine Meyers Mindelegat til 4 unge forskere

Prestigefyldt legat til 4 unge forskere.

Onsdag den 9. december gav Selskabet for Naturlærens Udbredelse det sjældne og meget prestigefyldte Kirstine Meyers Mindelegat til hele fire unge forskere: Astrid T. Rømer fra Niels Bohr Instituttet, Kasper S. Petersen fra DTU Kemi, Mathias Heltberg fra Niels Bohr Instituttet og Nikolaj Mandsberg fra DTU Sundhedsteknologi. Carlsbergs Mindelegat støttede den særlige uddeling i 2020, som led i den nationale fejring af 200 året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, HCØ2020.

Selve overrækkelsen måtte dog udskydes fra den 9. december 2020 grundet de strengere COVID-19 restriktioner, der blev indført få dage tidligere. Overrækkelsen blev afholde den 24 juni 2020 med korte foredrag fra de 4 legatmodtagere.

SNUs præsident Dorte Olesen udtaler: ”Kirstine Meyer var Danmarks første kvindelige dr.phil. i fysik og fik gennem sine lærebøger og sin udgivelse af H.C. Ørsteds samlede værker i 1920 stor betydning for, at kendskabet til H.C. Ørsteds originale arbejder ikke gik tabt, herunder at han opnåede international anerkendelse for sin opdagelse af grundstoffet Aluminium. Derfor er det naturligt i forbindelse med fejringen HCØ2020 også at sætte fokus på Kirstine Meyer gennem en festuddeling af det Mindelegat, hendes venner og kollegaer stiftede efter hendes død i 1942.  Legatet er et hæderslegat, der ikke kan søges. Dets modtagere gennem tiden har alle været fremragende unge forskere, hvoraf langt de fleste har sat deres tydelige præg på deres forskningsfelt, og dette års modtagere er helt i særklasse.”

Astrid T. Rømers forskning på Niels Bohr Instituttet (NBI) er centreret omkring nye elektromagnetiske egenskaber. Superlederens mærkværdige elektriske egenskaber, fx nulmodstanden, er et godt eksempel. Hun forsker i forståelsen af nye superledere og deres besynderlige elektromagnetiske virkemåder. Der er kun få danske forskere på dette vigtige område og Astrid Rømer laver både eksperimentel og teoretisk forskning på højeste internationale niveau. Privat er hun mor til 3 børn og violinist i Lyngby-Taarbæk symfoniorkester. Hun lægger også stor vægt på at formidle sin viden og afholdte et spændende foredraget om sin forskning med titlen: Elektronernes pardans.

Astrid Tranum Rømer

Kasper S. Pedersen fra DTU Kemi forsker i materialedesign og bevæger sig i grænselaget mellem syntetisk kemi, materialevidenskab og fasstoffysik. Hans nytænkende forskning har allerede resulteret i mere end 50 publikationer i fine internationale tidsskrifter som fx Science og Nature Communications og han blev allerede i 2017 Villum Foundation Young Investigator og leder af en forskningsgruppe, hvis resultater giver indsigt i fremtidens kvanteinformationsteknologi og kan få anvendelse i brændselsceller til grøn omstilling. Han har netop også modtaget en Sapere Aude DFF-forskningsleder bevilling og forklarede med stor entusiasme om sin forskning med foredraget: Molekylærarkitektur – Den 2. kvanterevolution.

Kasper Steen Pedersen

Mathias Heltberg arbejder i grænseområdet mellem fysik og biologi og arbejder på at forstå de fundamentale signaleringsmekanismer i levende organismer. Han er opvokset i Rudersdal kommune, hvor han gik på Trørødskolen og derefter på Nærum Gymnasium. Under hans PhD arbejdede han med matematiske beskrivelser af vidt forskellige biologiske systemer og blev for dette tildelt PhD prisen på KU Science. Han har tidligere været ansat tre måneder på CERN, seks måneder ved Harvard Medical School og to år i Paris på Ecole Normale Superieure, men er grundet COVID-19 tilbage i Danmark, hvor han også arbejder for Statens Serum Institut som medlem af dens COVID-19 Ekspertgruppe. Uden for fysikken er han fodboldtræner med et UEFA A-licens. Mathias’ foredrag havde titlen: Kompleks dynamik i celle signalering.

Mathias Heltberg

Nikolaj K. Mandsberg fra DTU Sundhedsteknologi er en interdisciplinær forsker, som med udgangspunkt i fysikken angriber grundvidenskabelige spørgsmål såvel som tekniske problemstillinger. Han forskning spænder bredere end inverterede peberstjerner, super-sorte edderkopper og celle-rustninger. For tiden arbejder han blandt meget andet med at udvikle kapsler til indsamling af bakteriekulturer fra tarmen. Han har tidligere forsket på CalTech og Tokyo University samt været Fulbright Fellow på Harvard University. Han afslutter først sin PhD den 1. april 2021, men har med sin stærke baggrund i nano- og mikroteknologi allerede publiceret 9 artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter. Nikolaj har været i Den Kgl. Livgarde og er i sin fritid frivillig lektiehjælper. Nikolaj fortalte bredt og spændende om sin forskning med foredraget: Bakterier, dråber og edderkopper – hvor overfladisk en titel!

Nikolaj K. Mandsberg

Arrangementet blev afholdt den 24 juni 2021 i Videnskabernes Selskab, hvor professor Flemming Besenbacher fra Carlsbergfondet og Carlsbergs Mindelegat for brygger J.C. Jacobsen overrakte legatmodtagerne med diplomer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til SNUs præsident, dr.scient. Dorte Olesen, tlf.: 29 92 63 00 – eller på mail snu@naturvidenskab.net.

Man kan også læse mere om legatet og de hidtidige modtagere på https://naturlæren.dk/legatmodtagere/

Om Kirstine Meyers Legat:

Kirstine Meyer legatets fulde navn er ”Lektor, dr.phil., Fru Kirstine Meyer, f. Bjerrums Mindelegat” og det blev stiftet i 1942 af en kreds af kollegaer, som ønskede at ”sætte et minde om hende, som kunne bringe vidnesbyrd til kommende tider om den beundring, højagtelse og hengivenhed, som samtidige nærede for hende”. Blandt legatets stiftere var kollegaerne Niels og Olaf Bjerrum og studiekammeraten Hanna Adler, der sammen med Kirstine Meyer i 1892 var blevet den første kvindelige magister i fysik, og Niels Bohr signerede vedtægten på vegne af Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Kirstine Meyer modtog Videnskabernes Selskabs guldmedalje i 1899 og blev Danmarks første kvindelige dr.phil. i fysik i 1909. Gennem hele sit liv var hun engageret i skolelovgivning, og hun havde en afgørende indflydelse på udformningen af kemi- og fysikundervisningen i gymnasiet.

Legatet er senest uddelt i 2014, og blandt modtagere gennem tiderne er astronomen Anja C. Andersen, iskerneforskeren Dorthe Dahl-Jensen, Nobelprismodtageren Aage Bohr og den senere rektor for Københavns Universitet, Ove Nathan.