NYHEDER

Voksenuddannelseslærer hædres med H.C. Ørsted Medalje

Voksenuddannelseslærer hædres med H.C. Ørsted Medalje

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 6. december 2021 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor, dr.scient. Anja Skaar Jacobsen, Københavns VUC. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på KVUC sponsoreret af energiselskabet Ørsted.

Arrangementet begynder kl. 19.30 med årets sidste foredrag ”Udvikling og forskning i vacciner i COVID-19 æraen” ved professor Camilla Foged, Institut for Farmaci, Københavns Universitet.

Kl. 20.45 finder selve uddelingen sted. Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø. Efter uddelingen er der reception.

Om medaljemodtageren:

Lektor Anja Skaar Jacobsen har siden 2014 været ansat på Københavns Voksen Uddannelsescenter (KVUC), hvor hun underviser i fysik og kemi. Anja var tidligere ansat på Ordrup Gymnasium og før da bl.a. ekstern lektor ved Niels Bohr Instituttet, hvor hun fortsat er tilknyttet Niels Bohr Arkivet. Anja er en enestående formidler af sine fag, og hun er med sin meget stærke faglighed kombineret med stor integritet og med et tydeligt fokus på de pædagogiske dyder en meget afholdt underviser.

Undervisningen på hold er præget af en tillidsfuld og rar atmosfære, hvor kursisterne føler sig trygge og engagerer sig i den rigt varierede undervisning. Hun inddrager eksperimenter og finder nye måder at lave forsøg på, hun er kreativ og opfindsom. Inden for online-undervisning har Anja Skaar Jacobsen således udviklet undervisningsforløb i læringsplatformen Edaptio.

Undervisningsmaterialet har et meget højt fagligt og pædagogisk niveau, hvilket i øvrigt er afspejlet i alt, hvad Anja foretager sig i undervisningsregi. Det skal også nævnes, at Anja var med til at udvikle de digitale laboratoriekurser i fysik under Corona-nedlukningerne.

KVUC oplever det som et privilegium at have en lærer som Anja Skaar Jacobsen ansat. På et voksenuddannelsescenter kommer mange kursister fra en uddannelsesfremmed baggrund, og Anja bidrager i den grad til at anspore kursisterne til videre uddannelse og er med til at vække deres interesse for de naturvidenskabelige fag.

Anja Skaar Jacobsen havde før sin ansættelse på en ungdomsuddannelse en forskningskarriere inden for videnskabshistorie og er forfatter til adskillige faglitterære bøger. Anja er dermed en unik underviser, der kombinerer en stærk forskningsmæssig baggrund med ønsket om at formidle interessen og begejstringen for fagene til andre.

For mere information om medaljemodtageren, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabets formand Dorte Olesen, telefon 29 92 63 00 eller doole@dtu.dk eller se videre på SNUs facebook side, www.facebook.com/SNU1824

Om Selskabet:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Om energiselskabet Ørsted:

Energiselskabet Ørsted er drevet af en vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted er inspireret af H.C. Ørsteds nysgerrighed efter at forstå naturen, og H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen er grundlaget for moderne produktion af elektricitet, som er kernen i virksomheden Ørsted.

Ørsteds kommentarer til medaljemodtageren:

”I en teknisk funderet og visionær virksomhed som Ørsted er det enormt vigtigt at have adgang til dygtige ingeniører og naturvidenskabsfolk. Denne interessere vækkes ofte i de gymnasiale uddannelser, så vi er glade for at kunne støtte H.C. Ørsted Medaljen i bronze,” fortæller Jesper Skov Gretlund, der er leder af Ørsteds Center for Matematisk Modellering. Han fortsætter: ” Nu, mere end nogensinde, er der brug for inspirerende og ambitiøse lærere og derfor er det en sand fornøjelse med stærke kræfter som Anja, der virkelig brænder for undervisning”.

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har siden 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds. Medaljen uddeles nu for tiende gang.

En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2021 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et 7-personers fagkyndigt bedømmelsesudvalg under ledelse af fhv. rektor Hans Lindemann, Metropolitanskolen.