25. Sep 2023

Energiøer – en Mars-mission for energisystemet

Udnyttelse af vindpotentialet langt ude på havet er en vigtigt kilde til produktion af vedvarende energi, og en central del af både Danmarks og EU’s planer for at blive CO2-neutrale. Danmark har besluttet af etablere to energiknudepunkter – energiøer – i henholdsvis Østersøen og Nordsøen. Disse knudepunkter udgør et nyt teknologisk koncept, som kan blive det næste teknologispring for vindkraftteknologien. Foredraget vil handle om hvorfor energiøerne kan anses som en ‘Mars-mission’ for energisystemet, og det vil forklare de teknologiske udfordringer og muligheder der er i relation til energiøerne, lige fra gammelkendt elektroteknologi til Power-to-X og moderne kvantekomputere. Biografi om foredragsholder:...

22. May 2023

Klikkemi

Begrebet klikkemi modnes samtidigt i forskellige laboratorier rundt om i verden i 1990’erne. Der var et presserende behov for kvantitative...