Kirstine Meyer

1861-1941, lecturer, Dr. Phil.

Kirstine Meyer was Denmark's first female Dr. Phil. Science subjects. She was a physicist, and here she was among the female vanguard – she and her friend Hanna Adler became in 1892 the first two female magisters in physics.

Kirstine Meyer var oprindelig uddannet som lærerinde fra Nathalie Zahles Skole, men valgte at gå videre og blive student i en alder af 23 år, og drevet af sin store interesse for naturvidenskab fortsatte hun så på universitetet. Samtidig underviste hun dog på Zahles Skole hvor hun blev kendt for at lade eleverne selv lave forsøg – en meget moderne idé dengang, som hun havde fået inspiration til i London. Også efter sin magisterkonferens fortsatte Kirstine Meyer med at undervise på Zahles Skole hvor hun virkede frem til 1909.

Men fra 1900 var hun tillige tilknyttet den meget moderne skole, som Hanna Adler i 1893 åbnede efter amerikansk forbillede – H. Adlers Fællesskole for både drenge og piger, med fælles undervisning i alle fag, også gymnastik, og fri om lørdagen – og fra 1909-1930 var det her, hun lagde hele sin undervisning.

In parallel with the teaching, Kirstine Meyer was responsible for a number of pedagogical tasks, and in particular Significant influence on the School Act of 1903, where more experimental physics training was introduced with both teacher demonstrations and pupil exercises.

I 1902 udgav Kirstine Meyer lærebogen Lille Naturlære for elever i alderen 12-14 år, og denne blev banebrydende for den elementære fysikundervisning. Samme år grundlagde hun Fysisk Tidsskrift, som hun redigerede frem til 1913. Dette tidsskrift, der eksisterede under samme navn frem til 1990, videreføres i dag under navnet KVANT/Tidsskrift for Fysik og Astronomi, og har i alle årene været et forum på dansk for fysikkens nyeste landvindinger, kombineret med drøftelser af undervisningsmæssige spørgsmål.

In 1896, Kirstine Meyer had become the mother of her only child, the son John, and, half a year later, a widow. Yet she managed to be active not only on the educational front, but also scientifically. In 1899, she received the gold Medal of the Danish Academy of Sciences, and ten years later she became Dr. Phil. With the dissertation of the temperature concept through the ages. Four years later, this book was published in German and aroused international interest through its demonstration that it was actually Ole Rømer who had laid the basis for temperature measurement with two fixed points, the melting point of the slipper and the water boiling point – and not the papal throne G.D. Fahrenheit as had been meant until then.

Kirstine Meyer udgav i 1920 H.C. Ørsteds Naturvidenskabelige Skrifter i hundredåret for opdagelsen af elektromagnetismen – og samtidig to selvskrevne afhandlinger hvori hun bl.a. viste, at Ørsted ikke havde opdaget elektromagnetismen ved et tilfælde – en forestilling der havde bredt sig i vide kredse.

She died shortly before her 80 birthday in 1941 where she should have been honored with a special issue of physical journal – in turn, then decided a circle of colleagues and friends in 1942 to establish a scholarship to commemorate her:

Lektor, dr.phil. Fru Kirstine Meyer, f. Bjerrums Mindelegat.

Legatet, der blev henlagt til Selskabet for Naturlærens Udbredelse, blev i mange år uddelt hvert år, men har i en årrække kun været uddelt med længere mellemrum. Selskabet lægger dog fortsat vægt på at kunne uddele dette legat til en ung lovende forsker inden for fysik eller kemi tæt på Kirstine Meyers fødselsdag den 12. oktober. Derfor har Selskabet i perioden 2022-2024 søgt fondsmidler, og har fra Carlsbergs Mindelegat opnået en støtte, der sikrer en årlig uddeling i denne periode op til SNUs 200 års jubilæum. 

Sources: Physical Journal, 1942. Jens Vibæk: Hanna Adler and her school, 1959. Danish women's Biographical Lexicon (Kis Bonde), 2001.

Other sources about Kirstine Meyer: Food report at Copenhagen University Party writing 1909, Nathalie Zahle in Memory, 1927, the Blue Book of Denmark, 1970.