Indstilling til Kirstine Meyers Mindelegat

Direktionen for SNU modtager gerne løbende indstillinger om tildeling af legatet, men ikke egentlige ansøgninger. Der skrives årligt ud til forskningsinstitutioner om mulighed for indstilling. Da legatet som hovedregel søges uddelt i oktober – Kirstine Meyer havde fødselsdag i oktober –  vil indstillinger til et givet års uddeling normalt skulle foreligge senest ved udgangen af august.