NYHEDER

Indkaldelse af indstillinger til H. C. Ørsted Guldmedaljen i Fysik

Indkaldelse af indstillinger til H. C. Ørsted Guldmedaljen i Fysik

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har besluttet, at der i samarbejde med Videnskabernes Selskab uddeles to priser i forbindelse med 200-året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen (1820).

Priserne består af en guldmedalje og et rejselegat på 75.000 kr. og er finansieret af firmaet Ørsted.

Den første i kemi blev uddelt i efteråret 2019 til Professor Karl Anker Jørgensen, Aarhus Universitet, den anden uddeles i fysik i efteråret 2020.

NU’s direktion har nedsat et
nomineringsudvalg bestående af følgende personer:

Professor Klaus Bock, formand
Professor Torkild Andersen
Professor Anja Boisen
Professor Mogens Høgh Jensen
Professor Povl Krogsgaard-Larsen

Indstillinger til fysik-prisen bestående af motivation samt et fuldt CV bedes sendt til formanden for nomineringsudvalget senest 31. marts 2020 på følgende mail:Klaus.bock@privat.dk

Guldmedaljen og prisen forventes overrakt af Hendes Majestæt Dronningen i løbet af efteråret 2020 som en del af HCØ2020 fejringen ved en ceremoni støttet af Carlsbergfondet.

Kriterier for tildeling af H.C. Ørsted Medaljen

H.C. Ørsted Medaljen i guld gives for fremragende videnskabelige arbejder inden for fysikkens og kemiens områder samt for formidling af forskningen for en bredere kreds. Der skal være tale om forskning i verdensklasse, og modtageren skal have publiceret inden for de seneste seks år. Prismodtageren skal være af dansk nationalitet eller også skal det prisbelønnede arbejde være udført i Danmark, hvis der er tale om en udenlandsk prismodtager.

Der er ikke noget ansøgningsskema. Dog bedes man holde sig inden for 1 A4-ark med normal læselige typografi for hvad angår motivationen. Der er ingen begrænsninger på længden af det fulde CV.

Man kan læse mere om medaljen og tidligere medaljemodtagere her