NYHEDER

Indkaldelse af indstillinger til Kirstine Meyers Mindelegat

Indkaldelse af indstillinger til Kirstine Meyers Mindelegat

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har besluttet at uddele en eller flere portioner af Lektor, Dr. Phil. Fru Kirstine Meyer, f. Bjerrum’s Mindelegat i forbindelse med 200-året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen (1820).

Kirstine Meyer var den første danske kvinde, der blev dr.phil i fysik, og i 1920 var hun redaktør for en udgivelse af Ørsteds samlede værker i forbindelse med fejringen af 100 året for hans opdagelse af elektromagnetismen. Denne publikation er genudgivet af Videnskabernes Selskab her i 2020, i en meget smukt trykt udgave.

SNU’s direktion har nedsat et nomineringsudvalg bestående af professor Dorte Olesen, professor Anja C. Andersen og professor Sven Frøkjær.

Indstillinger til legatet bestående af motivation samt et fuldt CV bedes sendt til Dorte Olesen senest 31. oktober 2020 på følgende mail: doole@dtu.dk.

Legatet forventes overrakt i løbet af november-december 2020 og der er en samlet legatsum på 45.000 kr, som efter udvalgets vurdering kan uddeles under ét eller fordelt på op til 3 indstillede.

Anja
Professor Anja C. Andersen modtog Kirstine Meyers Mindelegat i 2006.

Kriterier for tildeling af legatet

Legatet gives iføge fundatsen til ”unge lovende danske Studerende eller Kandidater til Fremme af deres Uddannelse eller deres Forskning paa Naturlærens Omraade”.

Tidligere modtagere af Kirstine Meyers Mindelegat kan ses her.

Der er ikke noget ansøgningsskema. Dog bedes man holde sig inden for 1 A4-ark med normal læselige typografi for hvad angår motivationen. Der er ingen begrænsninger på længden af det fulde CV.