NYHEDER

Lærer Hans Emil Sølyst Hjerl fra Gribskolen modtager H. C. Ørsted Medalje

Lærer Hans Emil Sølyst Hjerl fra Gribskolen modtager H. C. Ørsted Medalje

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 27. september 2021 H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab i grundskolen til lærer Hans Emil Sølyst Hjerl fra Gribskolen i Græsted. Med medaljen følger et rejselegat på 25.000 kr samt et legat til medaljemodtagerens skole på 25.000 kr. til brug for et naturfagligt projekt. Begge legater er sponsoreret af firmaet Haldor Topsøe.

Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø og begynder kl. 19.00 med et foredrag af professor Lone Simonsen, RUC, og professor Kim Sneppen, Niels Bohr Instituttet, om ”The Phenomenon of Superspreading and its role as an Achilles Heel for Coronavirus”. Kl. 20.15 finder selve uddelingen sted.

Om medaljemodtagen siger formanden for bedømmelsesudvalget, Erland Andersen fra Danmarks Fysik- og Kemilærerforening:

”Modtager af H C Ørsted medalje i bronze til en naturfagslærer i grundskolen i 2021 er lærer Hans Emil Sølyst Hjerl fra Gribskolen, som skolen har indstillet for hans gennemgribende udvikling af hele naturfagsområdet fra indskoling til udskoling både fagligt og kulturelt.

Mottoet for Emils undervisning er ”Undervisningen skal være en oplevelse, hvor elevens egen undren driver læringen!”

Emil skaber interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge ved at koble eksperimenter og undersøgelser til fagbegreber og teori. På Gribskolen har Emil udviklet naturfagslokalerne og fået etableret et Roboscience lokale, hvor eleverne kan arbejde med programmering af Lego-mindstorms – og uge 39 er nu hvert år, på Emils initiativ, blevet en naturfagsprojektuge for skolens elever.

Hans undervisning tilgodeser både de svage elever og skaber interesse hos denne elevgruppe samtidig med, at de dygtigste elever bliver udfordret ved refleksive spørgsmål.

Elevernes engagement giver sig bl.a. udslag i at de tilmelder sig konkurrencer som DM i biologi, Nordisk Matematikkonkurrence og Unge Forskere, ligesom flere elever bagefter vælger en uddannelse med naturvidenskabeligt indhold.

Elevernes kompetencer fremmes også ved udvikling af autentiske undervisningsforløb som også deles med kolleger både fra skolen og andre lærere i kommunen Emils egne undervisningsmaterialer tager udgangspunkt i nærområdet som bliver brugt flittigt til ekskursioner. Hans store personlige engagement som formidler, kollega og vejleder gør Hans Emil Sølyst Hjerl til en oplagt modtager af H C Ørsted medaljen.”

Emil lever således til fulde op til  bedømmelseskriterierne:

 • er engageret, idérig og fagligt dygtig
 • leverer varieret og inspirerende undervisning
 • formår på ekstraordinær vis at løfte elevernes faglige niveau og
 • giver dem interesse for at studere naturvidenskabelige og tekniske fag

Gribskolens tanker ift. legatet på 25.000 er at få lavet et væksthus (drivhus), hvor eleverne kan arbejde med landbrug og vækst i forskellige miljøer. Man kunne fx studere invasive arter, eller rejser til Mars for at se hvordan en jernholdig bund og uden ilt kan få noget til at gro, eller undersøge hvordan man kan gro fødevarer året rundt – uanset vejret og årstiderne.

Dorte Olesen fra SNU siger: ”Vi er meget glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med firmaet Haldor Topsøe, der gennem snart mange år har haft tæt samarbejde med grundskolelærere og har givet dem og deres elever mulighed for at se og høre hvordan naturvidenskab bruges i virkeligheden. Det synliggøres nu også gennem denne medaljeuddeling”.

Ole Stahl fra Haldor Topsøe siger: ”Haldor Topsøe er glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Selskabet for Naturlærens Udbredelse og dermed også mere end 200 år efter H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen sætte endnu mere fokus på den vigtige formidling af naturvidenskab, som ligger i undervisningen i grundskolen”.

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende grundskolelærere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har fra 2019 sat nyt fokus på den vigtige formidling i grundskolen ved en årlig uddeling af H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende grundskolelærere inden for Selskabets fagkreds.

En inspirerende grundskolelærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med videre skolegang og senere studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2021 sker på baggrund af indstillinger fra skoleledere, kollegaer og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af

 • Erland Andersen, Formand for Danmarks Fysik- og Kemilærer Foreningen
 • Anja Cetti Andersen, Professor i offentlighedens forståelse af naturvidenskab og teknik
 • Brian Ravnsborg Christensen, Formand for Biologiforbundet
 • Lars Bo Kinnerup, Formand for Geografforbundet
 • Jørgen Løye Christiansen, Formand for Foreningen af lærere i Naturfag ved læreruddannelsen
 • Ole Stahl, Haldor Topsøe A/S
 • Jeppe Willads Petersen, Rungsted Gymnasium