Tildeling af H. C. Ørsted Medalje til Lektor Bjarning Grøn

Tildeling af H. C. Ørsted Medalje til Lektor Bjarning Grøn

Efter sæsonens sidste foredrag er der uddeling af H.C. Ørsted Medaljen i bronze med efterfølgende reception, hvor der vil være lidt salt, sødt og bobler.

Om medaljemodtageren:

Lektor Bjarning Christian Grøn har siden 1973 været ansat på Viborg Katedralskole og med stor passion og glæde undervist i fysik, matematik og astronomi, det sidstnævnte blev indført på skolen på hans initiativ. Hans høje faglighed og store iderigdom samt hjælpsomme tilgang gør, at han er værdsat af såvel elever som kolleger, og han er en naturlig mentor for yngre kolleger.
I sin undervisning tager Bjarning Grøn ofte udgangspunkt i elevernes interesser og nysgerrighed og sætter fokus på at vise eleverne, hvordan fysik og astronomi anvendes i ’den virkelige verden’, ligesom han ofte inddrager eksterne partnere i sin undervisning.

Hans evne til at motivere gælder ikke blot de naturvidenskabeligt interesserede elever, og han har blik for, at interessen for naturvidenskab skal vækkes tidligt og har igennem mange år arrangeret særlige brobygningsaktiviteter for kommunens grundskoleklasser
Han er også meget optaget af de naturvidenskabelige fags samarbejde med andre fag i forskellige sammenhænge og af brobygning til de videregående uddannelser, hvor han i flere tilfælde har etableret samarbejde med universiteterne.

Ud over undervisningen har Bjarning Grøn bidraget væsentligt til udbredelse af naturvidenskab på såvel lokalt, regionalt som nationalt plan. Han har været initiativtager og deltager i en lang række projektgrupper, fokusgrupper, udviklingsarbejder og udvalg.

Fra den lange liste over hans deltagelse i projekter kan nævnes
• Tværfaglige lærerkurser i mange forskellige sammenhænge således også på Energimuseet i samarbejde med en historiker.
• Lærerkurser i Fysiklærerforeningens regi, bl.a. til Island og Rom.
• Stjerneaftener på Katedralskolen med foredrag og observationer
• Lærerbogsforfatter og fagredaktør på en lang række fagbøger, den seneste er Naturvidenskabens Verden – Grundforløbet i NV, 2017.
• Samarbejde med Rikke May Kristthorsson om en bog om Niels Bohr.
• Deltager i innovationsprojekter i regionalt regi med erhvervsvirksomheder og institutioner.

Endelig har Bjarning Grøn deltaget i udviklingsarbejde under Danske Science Gymnasier, og han har i en årrække fungeret som konsulent for VIA Center for Undervisningsmidler.