25. Sep 2023

Energiøer – en Mars-mission for energisystemet

Udnyttelse af vindpotentialet langt ude på havet er en vigtigt kilde til produktion af vedvarende energi, og en central del af både Danmarks og EU’s planer for at blive CO2-neutrale. Danmark har besluttet af etablere to energiknudepunkter – energiøer – i henholdsvis Østersøen og Nordsøen. Disse knudepunkter udgør et nyt teknologisk koncept, som kan blive det næste teknologispring for vindkraftteknologien. Foredraget vil handle om hvorfor energiøerne kan anses som en ‘Mars-mission’ for energisystemet, og det vil forklare de teknologiske udfordringer og muligheder der er i relation til energiøerne, lige fra gammelkendt elektroteknologi til Power-to-X og moderne kvantekomputere. Biografi om foredragsholder:...

Generalforsamling 2023

Efter The Milky Way Black Hole den 20 marts 2023 vil der være generalforsamling i SNU. Dagsordenen er som følger: Præsidentens beretning for 2022 Godkendelse af regnskab for 2022 Forelæggelse af budget for 2023 Beslutning om kontingent for 2024 Valg af medlem til direktionen ifølge vedtægterne Valg af revisor 200-års fejring af SNU i 2024 Eventuelt Du kan downloade de relevante dokumenter her: Årsrapport 2022, Budget 2023 med 2024 overslag og Præsidentens beretning Årsrapporter og tidligere generalforsamlings referater kan findes på siden Regnskaber og referater

22. May 2023

Klikkemi

Begrebet klikkemi modnes samtidigt i forskellige laboratorier rundt om i verden i 1990’erne. Der var et presserende behov for kvantitative...