Generalforsamling 2023

Efter The Milky Way Black Hole den 20 marts 2023 vil der være generalforsamling i SNU. Dagsordenen er som følger: Præsidentens beretning for 2022 Godkendelse af regnskab for 2022 Forelæggelse af budget for 2023 Beslutning om kontingent for 2024 Valg af medlem til direktionen ifølge vedtægterne Valg af revisor 200-års fejring af SNU i 2024 Eventuelt Du kan downloade de relevante dokumenter her: Årsrapport 2022, Budget 2023 med 2024 overslag og Præsidentens beretning Årsrapporter og tidligere generalforsamlings referater kan findes på siden Regnskaber og referater

22. May 2023

Klikkemi

Begrebet klikkemi modnes samtidigt i forskellige laboratorier rundt om i verden i 1990’erne. Der var et presserende behov for kvantitative...

14. Nov 2022

Kogt spaghetti i en jacuzzi

Proteinkrystallografien har betydet, at vi har kunnet få et klart billede af proteinmolekylernes 3D struktur. Med den information i hånden...