Du er nu udmeldt af SNU

Vi har været glade for at have dig som medlem og er kede af at du forlader os. Vi hører meget gerne fra dig hvorfor du har valgt at melde dig ud af selskabet. Det kan du gøre ved at sende din feedback til os på snu@naturlæren.dk

Indenfor nogle dage modtager du også en email fra os vedrørende din udmeldelse.

Du er velkommen til fortsat at komme til vores foredrag, som for det meste er åbne for alle.

Vi håber at du har haft glæde af dit medlemsskab

Med venlig hilsen,

Selskabet for Naturlærens Udbredelse