NEWS

Det er grønt at gå i skole på Sluseholmen

Det er grønt at gå i skole på Sluseholmen

Lærer Louise Ibsen leverer en kreativ og ekstraordinær indsats som underviser på Sluseholmen Skole. Derfor tildeles hun i år H.C. Ørsted Medaljen i bronze.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) står bag den årlige tildeling af H.C. Ørsted Medaljen i bronze, der tildeles for fremragende formidling af naturvidenskab i grundskolen. I år sker det den 27. maj, og denne gang går anerkendelsen til Lærer Louise Ibsen fra Sluseholmen Skole. Med medaljen følger et rejselegat på 25.000 kr. samt et legat til medaljemodtagerens institution på 25.000 kr. til brug for et naturfagligt projekt. Begge legater er sponsoreret af firmaet Topsoe.

Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø og begynder kl. 19.30 med et foredrag af Oceanograf Jacob Woge Nielsen, DMI, om ”Stormflod og stormflodsvarsling”. Kl. ca. 20.50 finder selve uddelingen sted.

Om medaljemodtagen siger formand for bedømmelsesudvalget, Stefan Holm fra Danmarks Naturfagslærerforening: ”Modtager af H.C. Ørsted medaljen i bronze til en naturfagslærer i grundskolen i 2024 er Louise Ibsen fra Sluseholmen skolen for hendes utrættelige entusiasme og kreative tilgang til formidling af naturfag.

Louise er en ildsjæl med stort I. Hun har en meget kreativ tilgang til undervisningen om naturfag og er god til at få meget ud af lidt, når ressourcerne er knappe.

Under Corona-epidemien formåede Louise også at holde sine elever til ilden med alt lige fra biologikalender til de store elever og N/T forsøg til de mindste. Hun dissekerede hjerter i sit køkken, så de ældste elever ikke skulle gå glip af det, tog de yngste elever med på videotur til Søndermarken, hvor hun filmede pattedyr fra Zoologisk Have, løb rundt med paraply i sin lejlighed og filmede og forklarede om global opvarmning, samtidig med at hun havde alle skolens dyr med hjemme og passede dem under hele skolenedlukningen.

Louise er idekvinden bag ”Wasteland”, et lokale med genbrugsmaterialer, hvor eleverne kan gå ind og ”shoppe” ting til forskellige projekter. Louise allierede sig med en pædagog, så også KKFO’en (Københavns Kommunes Fritidsordning) var med inde over og pga. det samarbejde blev tingene hurtigt sat i værk. På nuværende tidspunkt er lokalet allerede et vidnesbyrd om at ødelagte brætspil, plastposer, hullede bongotrommer og papkasser er glimrende materialer at bruge til at bygge f.eks. byer i natur-teknologi. Der er også indgået et samarbejde med firmaet Lekolar med planer om, at elever skal indsamle hård plast og lave møbler ud af det til skolen.  Ligeledes har Louise og hendes kollega planer for, hvordan skolen på sigt, kan organisere indsamling og sortering af papir, så skolen kan lave deres eget genbrugspapir og minimere både papirforbrug og -affald på skolen.

Louise lever således til fulde op til bedømmelseskriterierne:

 • is committed, imaginative and professionally skilled
 • delivers diverse and inspiring teaching
 • manage to extraordinaryly raise the students' academic level and
 • gives them an interest in studying science and engineering subjects;

Anja C. Andersen fra SNU siger: ”Vi er glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med firmaet Topsoe, der gennem snart mange år har haft tæt samarbejde med grundskolelærere og har givet dem og deres elever mulighed for at se og høre, hvordan naturvidenskab bruges i virkeligheden.”

Ole Stahl fra Topsoe siger: ”Kendskab til naturvidenskab og uddannelse af unge mennesker inden for de naturfaglige fag er vigtigt for samfundet. Det handler om at gøre os i stand til at udvikle metoder og teknologi til løse en række samfundsmæssige udfordringer – ikke mindst den globale opvarmning som kalder på gode naturvidenskabelige kompetencer til at finde de bedste løsninger for klimaet. Derfor er det ekstremt vigtigt at vi har dygtige formidlere i både grundskolen og på de videregående uddannelser.”

About the Hans Christian Ørsted Medal in bronze for inspiring primary school teachers:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har fra 2019 sat nyt fokus på den vigtige formidling i grundskolen ved en årlig uddeling af H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende grundskolelærere inden for Selskabets fagkreds

An inspiring primary school teacher in science can determine whether a student becomes interested and gets a good entrance to understand the scientific and technical world. For many, this can also be a motivating factor in further schooling and later study choices, and important for whether you dare to go ahead with an education that requires insight into the scientific or technical field.

Tildelingen i 2024 sker på baggrund af indstillinger fra skoleledere, kollegaer og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af

 • Stefan Holm, redaktør for tidsskrifterne STEM og Natur//Teknologi
 • Anja C. Andersen, Professor i offentlighedens forståelse af naturvidenskab og teknik
 • Michael Birkerod Hansen, medlem af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
 • Brian Ravnborg Christensen, Formand for Biologiforbundet
 • Lars Bo Kinnerup, Formand for Geografforbundet
 • Jørgen Løye Christiansen, Formand for Foreningen af lærere i Naturfag ved læreruddannelsen
 • Ole Stahl, Topsoe A/S

Pressemeddelelsen kan downloades i pdf her.