Generalforsamling 2022

Efter foredraget Sten og rumskrot den 4 april 2022 vil der være generalforsamling i SNU.

Dagsordenen er som følger:

  1. Præsidentens beretning for 2021
  2. Godkendelse af regnskab for 2021
  3. Forelæggelse af budget for 2022
  4. Beslutning om kontingent for 2023
  5. Valg af medlem til direktionen ifølge vedtægterne
  6. Valg af revisor
  7. SNUs handlingsplan for 2022-2024
  8. Eventuelt

For a downloade pdf med regnskabs- og budgetoversigt klik her.

Det fulde regnskab ligger tilgængeligt under fanen “Om SNU”, under “Regnskaber og referater”