NYHEDER

Nyt H.C. Ørsted Akademi ser dagens lys

Nyt H.C. Ørsted Akademi ser dagens lys

I 1824 grundlagde H.C. Ørsted det første selskab i Danmark med det erklærede formål at formidle naturvidenskab til brede kredse i samfundet.

Nu tager dette selskab – der stadig hedder Selskabet for Naturlærens Udbredelse, men nu i daglig tale kaldes SNU – et nyt initiativ og danner H.C. Ørsted Akademiet for inspirerende formidlere af naturvidenskab. Det er Akademiets formål at skabe et forum for gensidig inspiration for dygtige naturvidenskabsformidlere.

Modtagerne af SNUs H.C. Ørsted Medalje i guld, sølv eller bronze danner grundstammen i medlemskredsen. Det første møde afholdes den 30. august hos Aarhus Institute for Advanced Study.

H.C. Ørsted medaljerne er blevet uddelt af SNU siden 1908, hvor guldmedaljen blev indstiftet. Guldmedaljen gives primært for den helt exceptionelle forskningsindsats, men i nyere tid er også formidlingsindsatsen blevet inddraget som faktor i bedømmelsen. Sølv- og bronzemedaljerne gives helt primært for formidlingsindsatsen, og i de senere år er det inspirerende gymnasielærere og grundskolelærere, der har modtaget H.C. Ørsted medaljen i bronze. Sølvmedaljen gives også til fremragende videnskabsjournalister.

Ved stiftelsen af H.C. Ørsted Akademiet siger SNUs præsident Anja C. Andersen: ”Akademiet vil tilføre en ny dimension til det at være formidler af sit naturvidenskabelige specialområde – nemlig at man kan sparre med ligesindede fra andre institutioner og organisationer, og på tværs af målgruppernes alder. Det vil give inspiration og ny energi at mødes på tværs af uddannelsestrin et par gange om året og udveksle idéer og erfaringer.”

Oprettelsen af H.C. Ørsted Akademiet støttes af Carlsbergs Mindelegat, Torkil Holms Fond og energiselskabet Ørsted. 

Uddelingen af H.C. Ørsted Medaljerne er i de senere år blevet støttet af energiselskabet Ørsted, ingeniørvirksomheden Topsøe, TICRA Fond og Carlsbergfondet.