NYHEDER

Thomas Bolander får H.C. Ørsted Medaljen for fremragende forskningsformidling

Thomas Bolander får H.C. Ørsted Medaljen for fremragende forskningsformidling

Direktionen i Selskabet for Naturlærens Udbredelse har besluttet at tildele H.C. Ørsted Medaljen for fremragende forskningsformidling til civilingeniør, lektor, ph.d. Thomas Bolander, DTU. Overrækkelsen finder sted mandag den 16. september 2019 kl. 19:30 i Auditorium 1 i H.C. Ørsted Bygningen, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.

Tildelingen sker som en anerkendelse af Thomas Bolanders enestående evne til at formidle både sit eget specialområde – kunstig intelligens – samt langt bredere dele af det matematiske grundlag for moderne ingeniørmæssige landvindinger.

Om Thomas Bolanders formidling

Thomas Bolander er en formidler helt i særklasse. Han forsker i kunstig intelligens (AI), på grænseområdet mellem logik, matematik og computer science. Han brænder for både forskning og formidling af sine fag. Han har fået DTUs pris som årets underviser og han underviser også på DTUs efteruddannelse for ledere og specialister, der skal bruge AI i forretningsudvikling. Samtidig er han aktiv i lektiehjælps-initiativet Matematikcenter, der giver gratis lektiehjælp til skoleelever over hele Danmark.

Han har i mere end 10 år holdt store offentlige foredrag om AI i mange sammenhænge og fora. Et par eksempler er Folkemødet på Bornholm, TechFestival, Science & Cocktails, BLOOM, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) og i Selskabet for Naturlærens Udbredelse. 

På Forskerzonen.dk skriver han tekster, laver podcasts og videoer, og han er med i SIRI- og TechDK-kommissionerne, der begge skaber debat om brugen af AI i Danmark. I alt er det blevet til 105 offentlige foredrag eller debatter i de sidste 5 år.

Om Thomas Bolanders forskning

Hans evne til at gå på tværs af fagområder viser sig også både videnskabeligt og i hans formidling. Han er “core staff” i et Semper Ardens forskningscenter finansieret af Carlsbergfonden, under ledelse af humanisten Vincent Hendricks, og han har skabt en ny forskningsgren inden for AI, epistemisk planlægning, der handler om at få AI-systemer til at tage hensyn til andre aktører i deres planlægning og derved opnå social intelligens.

Hans forsknings humanistiske grænseflade betyder også, at han i sin formidling på enestående vis er i stand til at fremlægge de både de tekniske og de etiske aspekter af kunstig intelligens og dermed skabe grundlag for en meningsfuld debat blandt mange forskellige aktører – politikere, erhvervsfolk og almindelige samfundsborgere. Det gør hans formidling helt specielt relevant for alle aldersklasser og rigtig mange erhverv. 

Om overrækkelsen

Thomas Bolanders store og frugtbare indsats som både forsker og formidler gør ham til en oplagt modtager af H.C. Ørsted medaljen for fremragende forskningsformidling.

H.C. Ørsted medaljen for fremragende forskningsformidling blev senest uddelt for 3 år siden til astrofysikeren, professor Anja Cetti Andersen, efter en pause på 16 år. Før det var seneste uddeling i år 2000 til Jens Martin Knudsen og året før i 1999 til Ove Nathan. 

I forbindelse med medaljeoverrækkelsen holder Thomas Bolander et foredrag med titlen: Socialt intelligente robotter – og han vil blive assisteret af robotten R2DTU.

Tilmelding til arrangementet er nødvendig. 

Send en e-mail til snu@naturvidenskab.net hurtigst muligt og senest den 12.september 2019, eller ring på telefon 21 26 03 50. 

Pladser allokeres efter et først-til-mølle princip, dog således, at der forhåndsreserveres et vist antal pladser til SNUs medlemmer. Tilmeldinger vil blive bekræftet løbende.