NYHEDER

Den første H.C. Ørsted medalje til en inspirerende grundskolelærer tildeles Jeannette Overgaard Tejlmann

Den første H.C. Ørsted medalje til en inspirerende grundskolelærer tildeles Jeannette Overgaard Tejlmann

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 6. maj 2019 den første H.C. Ørsted medalje i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab i grundskolen til lærer Jeannette Overgaard Tejlmann, Asgård Skole i Køge. Med medaljen føler et rejselegat på 50.000 kr, sponsoreret af firmaet Haldor Topsøe.

Arrangementet begynder kl. 19.30 med et foredrag om ”Biologi i rummet” ved cand.scient. Christina Toldbo, Dansk Selskab for Rumfartsforskning. Kl. 20.45 finder selve uddelingen sted. Arrangementet foregår i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø. Efter uddelingen er der reception.

Om medaljemodtageren:

Jeannette Overgaard Tejlmann underviser på Asgård Skole i Køge og blev bl.a. indstillet til medaljen af en stor gruppe entusiastiske elever på 9. årgang. Hendes glæde ved fagene og hendes entusiasme er stor, hun elsker at undervise – og eleverne elsker det! De skrev bl.a. ” Vi nominerer vores fantastiske naturvidenskabelige lærer Jeannette til H.C. Ørsted medaljen. Hendes undervisning er livlig og spændende. Der er både det teoretiske, som er på et højt niveau alt efter hvor dybt inde i emnet vi er. Der er selvfølgelig også den spændende del af undervisningen, som er mere praktisk. Vi laver mange forsøg, som understøtter det teoretiske. Det kunne for eksempel være, at vi lige har læst og fået noget viden omkring galvanisering og dermed metaller, derefter praktiserede vi det har læst ved rent faktisk at galvanisere.

Baggrund for tildelingen:

Formanden for bedømmelsesudvalget, konsulent Erland Andersen fra Danmarks Fysik-og Kemilærerforening, siger: ” Vi modtog mange utroligt gode indstillinger til H.C. Ørsted Medaljen, så valget af modtager var ikke let. Men vi endte med at pege på Jeannette Overgaard Tejlmann, fordi hun er en fantastisk engageret og kreativ lærer, som forstår at begejstre sine elever og føre dem vidt omkring i det naturvidenskabelige univers. Hendes undervisning spænder over både fysik, kemi, astronomi, geografi og biologi, og på alle felter tilfører hun undervisningen noget specielt.”

Selv siger Jeannette Overgaard Tejlmann: ”Jeg er meget glad for æren og det medfølgende legat fra firmaet Haldor Topsøe, der vil gøre det muligt for mig at komme på nogle inspirerende studieture – og så er jeg jo superglad for, at mine elever har indstillet mig, det er vel nok det bedste skulderklap, man kan få som lærer.”

Dorte Olesen fra SNU siger: ” Vi er meget glade for at kunne begynde vores samarbejde med firmaet Haldor Topsøe med at give en medalje til Jeannette Overgaard Tejlmann. Vi er sikre på, at netop hun vil kunne udnytte muligheden for flere spændende studieture så hendes elever også fremover kan høre om nye spændende ting indenfor det naturvidenskabelige område.”

Om samarbejdet med Haldor Topsøe siger Dorte Olesen videre: ” Haldor Topsøe har allerede gennem mange år haft tæt samarbejde med grundskolelærere og har givet dem og deres elever mulighed for at se og høre hvordan naturvidenskab bruges i virkeligheden. Det støtter vi op om at synliggøre også gennem denne medaljeuddeling af H.C. Ørsted medaljen”.

Ole Stahl fra Haldor Topsøe siger om det nye samarbejde: ”Haldor Topsøe er glade for at kunne samarbejde med Selskabet for Naturlærens Udbredelse og på den måde sætte endnu mere fokus på den vigtige formidling af naturvidenskab, som ligger i undervisningen i grundskolen.”

Om Selskabet:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

For mere information om medaljemodtageren, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabets præsident Dorte Olesen, telefon 29 92 63 00 eller doole@dtu.dk eller se videre på SNUs facebook side, www.facebook.com/SNU1824

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende grundskolelærere:

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) sætter fra 2019 nyt fokus på den vigtige formidling i grundskolen ved en årlig uddeling af en H.C. Ørsted medalje i bronze til en inspirerende grundskolelærere inden for Selskabets fagkreds.

En inspirerende grundskolelærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med videre skolegang og senere studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

  • Tildelingen i 2019 sker på baggrund af indstillinger fra skoleledere, kollegaer og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af
  • Erland Andersen, Formand for Danmarks Fysik- og Kemilærer Foreningen København/Sjælland
  • Anja Cetti Andersen, Professor i offentlighedens forståelse af naturvidenskab og teknik
  • Brian Ravnborg, Formand for Biologiforbundet
  • Christina Helene Gellert Kürstein, Formand for Geografforbundet
  • Nina Troelsgaard Jensen, Formand for Foreningen af lærere i Naturfag ved læreruddannelsen
  • Ole Stahl, Haldor Topsøe A/S
  • Jeppe Willads Petersen, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening og Rungsted Gymnasium