FOREDRAG

Generalforsamling 2013

Dagsorden:

1. Beretning for året 2012.

2. Forelæggelse af regnskab for 2012.

3. Forelæggelse af budget for 2013.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2014.

5. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne.

6. Valg af revisor.

7. Evt.

Infoboks:

Generalforsamling 2013

Dato: 8. Apr 2013
Tidspunkt: 20:45:00

Foredragsholder:
Institution:
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: