FOREDRAG

Generalforsamling 2012

Dagsorden:
1. Beretning for året 1.januar 2011 – 31.december 2011
2. Forelæggelse af regnskab.
3. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2013.
4. Direktionens medlemmer, jf. vedtægterne
5. Valg af revisor.
6. Evt.

Infoboks:

Generalforsamling 2012

Dato: 16. Apr 2012
Tidspunkt: 20:45:00

Foredragsholder:
Institution:
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: