FOREDRAG

Generalforsamling

Dagsorden:
1. Beretning for året 1. januar 2008 – 31. december 2008
2. Forelæggelse af regnskab
3. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
4. Direktionens medlemmer, jfr. vedtægterne
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Infoboks:

Generalforsamling

Dato: 20. Apr 2009
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder:
Institution:
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: