FOREDRAG

Iskerner fortæller om Indlandsisens alder

Grønlands Indlandsis mister masse i forbindelse med den opvarmning der har været i løbet af de sidse 20 år. Der er meget usikkerhed i prognosen for hvordan massetabet vil være i fremtiden særlig fordi de mange isstrømme ikke opføre sig på en forudsigelig måde.

De dybe iskerner gennem Grønlands Indlandsis indeholder meget information omkring forrige varme klimaperioder. Ved at studere fortidens varme periode kan vi lære om iskappens massetab i varme klimaperioder og det kan forbedre vores viden og bringe usikkerheden ned på prognoserne for havniveau-ændringer i fremtiden.

I løbet af årene 2008-2011 har et international forskerhold boret en 2538 m dyb iskerne gennem Indlandisen ved NEEM i Nordgrønland (77.5N, 51W). Lejren er opbygget til at huse op til 40 forskere og vil blive pakket sammen efter projektets afslutning. Selve iskerneboringen sker i en hal der er gravet ned under overfladen.

Målinger på iskernen har lært os meget om fortidens klima. Vi ser hvorledes de naturlige klimavariationer har været både gennem vores nuværende mellemistid, der har varet i 11.700 år og gennem den sidste istid, der begyndte for 115.000 år siden. Særlig spændende er de helt nye oplysninger vi får fra iskernens dybeste is: is fra den forrige mellemistiden, som vi kalder Eem-tiden. Under denne periode var der 5 grader varmere i Grønland så klimaoplysninger fra denne periode kan fortælles os om forhold under en varmere periode – en som vi forventer i fremtiden når den globale opvarmning slår igennem.

Tilslut borede vi ned til bunden og ved NEEM og fik en stor mængde sort bund materiale op i de sidste iskerner. Materiale fra bunden kan lære os om hvor længe isen har dækket Grønland.

Resultaterne fra NEEM sammensættes med resultaterne fra de andre dybe iskerner fra Grønland og vores bedste bud for hvad der vil ske frem i tiden vil blive præsenteret.

Infoboks:

Iskerner fortæller om Indlandsisens alder

Dato: 8. Feb 2016
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Professor Dorthe Dahl-Jensen
Institution: Is og Klima, Niels Bohr Institutet, KU
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: