FOREDRAG

Koder, spil og entropi

I situationer, hvor modstridende interesser brydes kan parterne ofte blive enige om en ”ligevægt” eller også opstår en sådan – fx i samfundsøkonomien – så at sige af sig selv. Konfliktsituationer som disse kan behandles som spil. Lidt overraskende gælder dette også situationer, hvor en naturiagttager forsøger at fravriste naturen dens hemmeligheder. Det kan nemlig betragtes som et spil mellem iagttageren og naturen. Men hvilke er reglerne og hvad spiller de om? Her kommer koder ind i billedet som modeller for observationsstrategier. Iagttageren ønsker at observere effektivt, men det virker som om naturen er en modspiller, der forsøger at vanskeliggøre dette. Betragtninger herover fører os fra det mere spekulative, filosofiske til mere konkrete forhold vedrørende entropi, specielt til det såkaldte maksimum-entropi princip.

Infoboks:

Koder, spil og entropi

Dato: 26. Jan 2004
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Flemming Topsøe
Institution: Matematisk Institut, Københavns Universitet
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: