FOREDRAG

Materialekrystallografi – efter foredraget generalforsamling

Den grundlæggende hypotese i kemi er, at alle stoffer er opbygget af atomer som holdes sammen af kemiske bindinger. Den tredimensionelle opbygning kaldes stoffets struktur, og den er udgangspunktet for al kemisk diskussion om molekylære systemer. Man kan sige, at struktur er naturvidenskabens fælles sprog. Den stærkeste metode til at bestemme stoffers struktur er krystallografi, som bl.a. omfatter måling og fortolkning af de spredningsmønstre, der opstår når elektromagnetisk stråling, neutroner eller elektroner sendes ind i krystaller. I foredraget vil jeg give en kort introduktion til krystallografi samt eksempler på moderne anvendelser af krystallografiske metoder indenfor materialekemisk forskning.

Efter foredraget holdes generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Beretning for året 2013
2. Forelæggelse af regnskab for 2013
3. Forslag til budget for 2014
4. Fastsættelse af kontingent for 2015
5. Direktionens medlemmer,jf.vedtægterne
6. Evt.

Infoboks:

Materialekrystallografi – efter foredraget generalforsamling

Dato: 28. Apr 2014
Tidspunkt: 19:30:00

Foredragsholder: Professor Bo Brummerstedt Iversen
Institution: Aarhus Universitet
Mailadresse:

Foredraget afholdes: Geologisk Museum

Bemærkninger: